Tweede Kamer

Frans Timmermans GroenLinks-PvdA

Frans Timmermans

Fractievoorzitter

Esmah Lahlah GroenLinks-PvdA

Esmah Lahlah

Tweede Kamerlid. Justitie en Veiligheid met nadruk op Rechtsbescherming

Jesse Klaver GroenLinks-PvdA

Jesse Klaver

Tweede Kamerlid. Europese Zaken

Kati Piri GroenLinks-PvdA

Kati Piri

Tweede Kamerlid. Buitenlandse zaken, Asiel

Lisa Westerveld GroenLinks-PvdA

Lisa Westerveld

Tweede Kamerlid. Jeugzorg/GGZ, Gehandicaptenbeleid/inclusie, Passend onderwijs, Maatschappelijke opvang, Cultuur en bibliotheken, Racisme, Discriminatie en antisemitisme

Mariëtte Patijn GroenLinks-PvdA

Mariëtte Patijn

Tweede Kamerlid. Arbeid en Inkomen, Arbeidsmigratie, Integratie en Inburgering

Suzanne Kröger GroenLinks-PvdA

Suzanne Kröger

Tweede Kamerlid. Klimaat en Energie

Julian Bushoff GroenLinks-PvdA

Julian Bushoff

Tweede Kamerlid. Zorg(cure), Groningen

Tom van der Lee GroenLinks-PvdA

Tom van der Lee

Tweede Kamerlid. Financiën

Songul Mutluer GroenLinks-PvdA

Songül Mutluer

Tweede Kamerlid. Veiligheid en recht, Politie(werkgeversdeel), Femicide, Emancipatie

Laura Bromet GroenLinks-PvdA

Laura Bromet

Tweede Kamerlid. Landbouw, Natuur, Voedswelkwaliteit, Stikstof, Visserij, Koninklijk huis

Habtamu de Hoop GroenLinks-PvdA

Habtamu de Hoop

Tweede Kamerlid. Openbaar Vervoer, Verkeer, Volkshuisvesting

Senna Maatoug GroenLinks-PvdA

Senna Maatoug

Tweede Kamerlid. Fiscale Zaken, Uitvoering, Kinderopvang

Mohammed Mohandis GroenLinks-PvdA

Mohammed Mohandis

Tweede Kamerlid. Armoedebeleid en Participatie, Sport

Geert Gabriëls GroenLinks-PvdA

Geert Gabriëls

Tweede Kamerlid. Milieu, Water, Ruimtelijke ordening en duurzaam bouwen

Joris Thijssen GroenLinks-PvdA

Joris Thijssen

Tweede Kamerlid. Economische Zaken

Barbara Kathmann GroenLinks-PvdA

Barbara Kathmann

Tweede Kamerlid. Digitale Zaken en Privacy

Elke Slagt-Tichelman GroenLinks-PvdA

Elke Slagt-Tichelman

Tweede Kamerlid. Langdurige zorg, Ouderenzorg, Wijkverpleegkundige zorg, preventie, Medisch-ethische kwestie

Mikal Tseggai GroenLinks-PvdA

Mikal Tseggai

Tweede Kamerlid. MBO, Media, Kansspelen, Sekswerk, Mensenhandel

Raoul White GroenLinks-PvdA

Raoul White

Tweede Kamerlid. Koninkrijksrelatie, Slavernijverleden, MKB, Programma leefbare en veilige wijken

Anita Pijpelink GroenLinks-PvdA

Anita Pijpelink

Tweede Kamerlid. Primair en Voortgezet Onderwijs

Glimina Chakor GroenLinks-PvdA

Glimina Chakor

Tweede Kamerlid. Binnenlandse Zaken, Wadden

Jimme Nordkamp GroenLinks-PvdA

Jimme Nordkamp

Tweede Kamerlid. Defensie

Luc Stultiens GroenLinks-PvdA

Luc Stultiens

Tweede Kamerlid. Hoger onderwijs, Pensioenen, Toeslagen

Daniëlle Hirsch GroenLinks-PvdA

Daniëlle Hirsch

Tweede Kamerlid. Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking