“Er is werk aan de winkel voor Frontex om het vertrouwen in dit steeds belangrijker wordende agentschap te herstellen. Ook na hoorzittingen met de directeur heb ik geen vertrouwen dat de waslijst aan problemen zichzelf oplost. Frontex moet orde op zaken stellen voordat het Europees Parlement de begroting kan sluiten”, laat GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout weten.

Met een begroting van 310 miljoen euro in 2019, die bovendien de komende jaren sterk toeneemt, is Frontex een van de grootste agentschappen van de Europese Unie. Het Europees Parlement is als een van de twee begrotingsautoriteiten verantwoordelijk voor de controle op de uitgaven van Europees geld.

Na beschuldigingen over het illegaal terugsturen van asielzoekers besloot het Europees Parlement op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik om een parlementair onderzoek in te stellen naar Frontex. Het Europees Parlement vraagt volledige medewerking van Frontex aan dit onderzoek en wil daarna opnieuw beoordelen of aan de voorwaarden voor kwijting van de begroting voldaan is.

Strik: “Door pushbacks waaraan grenslanden zich vaak schuldig maken, zijn vluchtelingen en andere migranten nog meer afhankelijk van een agentschap dat de mensenrechten serieus neemt en hen beschermt. Hopelijk kunnen we het onderzoek voor de zomer afronden en weten we precies op welke punten er verbeteringen moeten komen. Pas als Frontex bereid is deze aanbevelingen uit te voeren, kan er groen licht komen. Hiermee kan Frontex in de toekomst geloofwaardig opereren met respect voor mensenrechten.”