Europarlementariër Bas Eickhout:  “Brexit zorgt voor onnodige inperkingen van burgerrechten, instabiliteit in Noord-Ierland en minder politieke samenwerking en handel. Dit akkoord beperkt die schade. Het is positief dat sociale rechten en milieustandaarden, anders dan in andere handelsakkoorden, bindend zijn vastgelegd. Nu is het zaak dat die standaarden gehandhaafd worden en dat er voldoende democratische controle is op de gemaakte afspraken.”

De Europese Commissie geeft het Europees Parlement een aantal garanties op de betrokkenheid van het Parlement bij de implementatie van de handelsafspraken. Zo moet de Europese Commissie zorgen dat, wanneer het VK het samenwerkingsakkoord overtreedt, het Europees Parlement moet kunnen meebeslissen over de maatregelen. Controle door het Europees Parlement is ook cruciaal omdat een Samenwerkingsraad, waarin vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het VK zitten, wijzigingen kan aanbrengen aan het akkoord. GroenLinks wil daarnaast dat er voldoende transparantie en betrokkenheid van maatschappelijke organisaties komt bij de implementatie van de handelsregels.

Eickhout: “Handelsakkoorden zijn in hun uitwerking zeer technisch. Om het publieke belang te verdedigen moeten deze technische uitwerkingen transparant zijn en ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties om te controleren wat er precies gebeurt.”