De vervuiler betaalt 

GroenLinks wil grote vervuilers aanpakken en stimuleren om te vergroenen. Wie dat niet doet, betaalt voor de aangerichte klimaatschade. Wel zo eerlijk. Op deze pagina lees je hoe we dit willen doen.

Dit zijn onze plannen: 

  • We voeren een effectieve CO2-belasting in. Zo maken we uitstoot duurder voor vervuilers en stimuleren we vergroening. 
  • We schaffen schadelijke fossiele subsidies af. Geen gratis uitstootrechten en onnodige belastingvrijstellingen meer voor de industrie, scheepvaart en luchtvaart. 
  • We pakken de fossiele sector hard aan. Geen lobbyisten meer aan tafel als er over klimaatbeleid wordt beslist. En geen greenwashing via fossiele reclames en sponsoring. 
  • We stimuleren energiebesparing bij bedrijven. Besparende maatregelen die zichzelf terugverdienen maken we verplicht. 
  • Lelystad Airport gaat niet open. Een extra luchthaven is schadelijk en overbodig. 
  • We sluiten de kolencentrales in Nederland in 2025. Kolen is de meest vervuilende energiebron en er zijn genoeg schone alternatieven. 
  • We gaan landbouw eindelijk echt vergroenen. Intensieve veehouderij is extreem vervuilend, natuurinclusieve landbouw is een schoon en rendabel alternatief. Boeren helpen we overstappen of kopen we netjes uit.

Meer weten? Lees verder over standpunten van GroenLinks voor het klimaat.

Kolen

Dit is waarom je op 15 maart 2023 op GroenLinks moet stemmen 

Jij hebt dit voorjaar een kans om onze klimaatplannen een stuk dichterbij te brengen. Op 15 maart 2023 zijn namelijk de Provinciale Statenverkiezingen. En de Provinciale Staten kiezen later dit jaar de nieuwe Eerste Kamer. Daarin gaat GroenLinks samen met de PvdA één gezamenlijke fractie vormen. Dit betekent dus dat voor het eerst in lange tijd een linkse fractie de grootste kan worden en een belangrijke stempel kan drukken op de landelijke politiek. Hoe beter ons resultaat, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op het beleid van dit kabinet. Met andere woorden: hoe sneller we grote vervuilers kunnen aanpakken! 

Pas op: greenwashing 

‘Als iedereen z’n steentje bijdraagt, dan bouwen we samen een betere wereld.’ Komt zo’n uitspraak je bekend voor? Klinkt misschien mooi, maar het klopt niet. Klimaatverandering ontstaat door een overschot aan CO2 en andere broeikasgassen, en het grootste deel van die gassen wordt uitgestoten door grote bedrijven. Zware industrie, scheep- en luchtvaart en natuurlijk olie- en gasbedrijven. Zij leggen het probleem graag bij 'de samenleving' of 'de consument' terwijl ze doen alsof ze zelf vooroplopen in de verduurzaming. Maar in werkelijkheid geven bedrijven zoals Shell maar een fractie van hun geld uit aan duurzame projecten. Dat noemen we 'greenwashing': het zich groener voordoen dan een bedrijf daadwerkelijk is.

Grote vervuilers, wie zijn dat dan? 

Meer dan de helft van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door grote bedrijven. En weer 50% van die uitstoot komt bij slechts tien bedrijven vandaan. Bovenaan het lijstje: Tata Steel, Shell en Schiphol. Ook de kolencentrales van onder andere RWE en Uniper zijn verantwoordelijk voor veel uitstoot (7,6% van het totaal in 2019). Willen we klimaatverandering aanpakken, dan kunnen we niet om de energie-, industrie- en mobiliteitssectoren heen. 

Ook de landbouw veroorzaakt veel uitstoot. De landbouw is verantwoordelijk voor 13% van de broeikasgassen en 60% van de stikstofuitstoot. Het meeste daarvan komt van de intensieve veehouderij: de bio-industrie. Het kan ook anders: heel veel boeren laten al zien dat natuurinclusieve landbouw heel goed werkt. Met minder dieren en meer aandacht voor de biodiversiteit en de natuur in de omgeving. Om daar te komen, willen we boeren helpen vergroenen.