De vier Nederlandse kolencentrales stoten veel CO2 uit, het is de meest vervuilende manier van stroom opwekken. Als ze 5 jaar eerder sluiten bespaart dat in totaal bijna 20% van de jaarlijkse CO2 uitstoot van Nederland. Dat is drie keer zoveel als alle benzineauto’s in Nederland per jaar uitstoten. Of de gehele uitstoot van Nieuw-Zeeland. Het eerder sluiten van de kolencentrales is bovendien zeer kosteneffectief, het is een van de goedkoopste manieren om CO2 te besparen. Klaver: “Als de VVD echt goedkoop klimaatbeleid wil, dan sluiten ze als eerste de
kolencentrales.

Besparen

GroenLinks wil inzetten op duurzame energievormen en besparen. Dan gaat om het duurzame elektriciteitsproductie door zon, wind, het plaatsen van batterijen en waterstofcentrales. Maar ook besparen kan volgens de energiesector zelf enorm veel opleveren. Het gaat dat niet op de verwarming een graadje lager draaien, maar vooral om het verbeteren van grote industriële processen. De industrie moet veel beter gaan isoleren en gebruik maken van de best beschikbare technologie.

Een absolute open deur is het tegengaan van verspilling zoals kantoorpanden die 24/7 verlicht zijn en privejets die minivluchtjes maken, bijvoorbeeld van Amsterdam naar Eindhoven. Besparen alleen kan het sluiten van de kolencentrales meer dan compenseren.

Kolenfonds voor werknemers

GroenLinks wil de mensen die nu voor een fossiel bedrijf werken niet laten vallen en stelt daarom dat er een werkgarantiefonds nodig is voor de fossiele sector. Dat kan door het Kolenfonds, in het leven geroepen voor de kolenketen rondom de sluitende Hemwegcentrale, verder uit te rollen. De werknemers die hun brood verdienen in vervuilende sectoren moet zekerheid worden geboden. Zekerheid dat zij zich met behoud van inkomen kunnen omscholen en naar nieuw werk worden begeleid

Jesse Klaver: "De VVD haalt jaar op jaar klimaatdoelen niet. En in plaats van harder te gaan lopen, lopen ze achteruit."