Het is crisis in de jeugdzorg. Gemeenten melden miljoenentekorten, jeugdzorginstellingen vallen om en jeugdzorgmedewerkers verlaten de sector. Wachtlijsten lopen op. Kwetsbare jongeren die ontzetten hard hulp nodig hebben worden weggestuurd om ze ‘te complex’ zijn. Terwijl ‘ te complexe’ jongeren niet bestaan, wat wel te complex is gemaakt, dat is het stelsel.

In plaats van juist extra te investeren in jeugdzorg, wil dit kabinet 500 miljoen euro structureel bezuinigen. Wat GroenLinks betreft is dit onacceptabel. Ook zijn wij tegen de plannen van het kabinet om een eigen bijdrage te vragen of de behandelduur te normeren.

Voor jongeren met complexe psychische problemen moet weer centraal de regie genomen worden. Er moet meer geïnvesteerd worden in landelijke expertisecentra. Ook moet de gesloten jeugdzorg worden afgebouwd. We moeten ophouden met de
enorme regeldruk waar zorgverleners nu mee te maken hebben. Wij willen dat professionals weer het vertrouwen krijgen om te doen waar ze goed in zijn, zonder iedere handeling minutieus bij te hoeven houden. 

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie: