Wij willen:

  • De marktwerking terugdringen;
  • De farmaceutische industrie aanpakken;
  • Meer waardering voor zorgmedewerkers.

Zorg is geen markt

De marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn bedrijven geworden die met elkaar moeten concurreren. Zorg is een product geworden en patiënten zijn consument. Door de focus op kostenbesparing, worden zorgverleners gedwongen veel tijd te besteden aan verantwoording over hun werkzaamheden, tijd die ze zouden kunnen besteden aan patiënten. Ondertussen zien we dat farmaceuten misbruik maken van het marktsysteem. Doordat patiënten niet zonder hun medicijnen kunnen, bieden ze keer op keer medicijnen tegen veel te hoge prijzen aan.

Steeds meer mensen in de zorg luiden de noodklok

Marktwerking in de zorg stuit steeds vaker op weerstand. Omzet en kosten staan centraal, in plaats van kwaliteit. Er zijn ziekenhuizen failliet gegaan, de zorgkosten voor de burgers zijn alleen maar opgelopen en steeds meer mensen die in de zorg werken, luiden de noodklok. Terwijl tientallen zorgbedrijven ondertussen miljoenen euro’s winst maken en verzekeraars miljarden aan reserves hebben opgebouwd.

Kwaliteit van zorg centraal plaatsen

GroenLinks vindt dat de kwaliteit van zorg weer centraal moet komen te staan. Zorg moet beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt. Het vakmanschap van de zorgaanbieder moet het uitgangspunt zijn. Niet zorgverzekeraars, maar zorgverleners en patiënten bepalen wat goede zorg is. Premiegeld betaald door burgers moet worden gebruikt om onze zorgkosten op te brengen, niet om dividend uit te keren aan aandeelhouders.

We willen de macht van farmaceuten breken. Onderzoek naar nieuwe medicijnen gebeurt op basis van toegevoegde waarde voor de patiënt, niet op basis van zoveel mogelijk winst voor de fabrikant.

En we willen dat onze zorgverleners fatsoenlijk betaald krijgen. Zij zijn de zorg in gegaan omdat ze graag mensen helpen die hulp nodig hebben. En heel Nederland ziet met hoeveel inzet en betrokkenheid zij dagelijks hun werk doen. Het is tijd dat onze waardering ook in loon wordt uitgedrukt.