Wij willen:

  • De werkdruk in de zorg verlagen;
  • De bureaucratie in de zorg verminderen;
  • De salarissen van zorgmedewerkers verhogen.

Mensen in de zorg werken hard, met passie en aandacht voor de mensen die dat nodig hebben. Maar de hoge werkdruk en bureaucratie zorgen ervoor dat zij niet de zorg kunnen bieden die zij willen. Dit maakt werken in de zorg steeds minder aantrekkelijk.

De afgelopen jaren is er keihard bezuinigd op vitale beroepen. Terwijl we allemaal weten hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot goede zorg, als dat opeens nodig is.

Samenwerking, vertrouwen en solidariteit

GroenLinks wil afscheid nemen van de concurrentie, het wantrouwen en de controledrift in de zorg. We dringen de marktwerking terug en we verlagen de werkdruk. We maken onze zorgprofessionals weer baas over hun eigen werk. We willen een publieke sector die gebaseerd is op samenwerking, vertrouwen en solidariteit. Waar iedereen aan mee kan doen.

Goede zorg vraagt om een krachtige overheid, die zorg garandeert voor wie dat nodig heeft en die een einde maakt aan de groeiende gezondheidsverschillen tussen rijk en arm. Dat is de zorg waar GroenLinks voor staat.

Hogere salarissen in de zorg

Het moet weer aantrekkelijk zijn om in de zorg te werken. Er moet geïnvesteerd worden in (bij)scholing en andere loopbaanmogelijkheden voor zorgprofessionals. Ook wil GroenLinks de zorg slimmer inrichten en investeren in personeel in de thuiszorg, (wijk)verpleging en verzorging.

En we willen dat zorgverleners fatsoenlijk betaald krijgen. Zij zijn de zorg in gegaan omdat ze graag mensen helpen die hulp nodig hebben. Het is tijd dat onze waardering ook in loon wordt uitgedrukt.

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie: