Erasmus+

Studenten (wo, hbo én mbo) houden hun studiefinanciering als ze in het buitenland gaan studeren, maar de extra kosten van een studie in het buitenland zijn niet gedekt. Uit onderzoek blijkt dat studenten van theoretisch-opgeleide of meer welvarende ouders in Nederland veel meer kans hebben op een internationale ervaring. Daarom wil GroenLinks dat er voor iedere student in de Europese Unie een Erasmusbeurs beschikbaar is. In elke fase van je studie (beroepsopleiding, bachelor, master, PhD) moet je een jaar in het buitenland kunnen studeren of stage lopen. Het bedrag van de Erasmusbeurs (tussen 195 en 315 euro per maand) moet omhoog.

Kenniseconomie

Internationale studenten weten het Nederlandse hoger onderwijs goed te vinden, maar slechts twee procent van de Nederlandse studenten volgt een volledige opleiding in het buitenland. Voorlichting over de mogelijkheid om in het buitenland te studeren moet geïntensiveerd worden. GroenLinks wil ook dat binnen elke bacheloropleiding een semester ruimte wordt gereserveerd voor een uitwisseling in het buitenland.

MBO

Slechts één op de veertien de mbo-studenten gaat tijdens de studie naar het buitenland. Om het beter mogelijk te maken voor mbo-studenten om in het buitenland te studeren of te werken moeten er Europese afspraken gemaakt worden om de diploma's van middelbare beroepsopleidingen op elkaar af te stemmen.

Erasmus en Brexit

Jonge Britten moeten na het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU de kans houden om deel te nemen aan Europese cultuur-, opleidings- en onderzoeksprogramma’s zoals Erasmus, zolang het Verenigd Koninkrijk eerlijk bijdraagt aan de kosten hiervan.