Wij willen:

  • Een eerlijke kans voor ieder kind;
  • Meer waardering voor leraren;
  • Betaalbaar onderwijs.

Onderwijs moet ongelijkheid verkleinen

Er gaat iets grondig fout als de talenten van jongeren worden verspild en zij hun dromen niet kunnen najagen. Scholen worden nu te veel afgerekend op de resultaten die ze behalen en te weinig op de mogelijkheden die ze zien. Kinderen worden te snel ingedeeld op een bepaald niveau. Dat beperkt de kansen die kinderen krijgen. Het is te vaak zo dat wie je ouders zijn en wat je afkomst is, bepaalt hoe groot je dromen mogen zijn.

Daar mogen wij geen genoegen mee nemen. Onderwijs moet ongelijkheid verkleinen, niet vergroten. GroenLinks wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. We willen scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving.

Jonge mensen moeten op ieder schoolniveau, van vmbo tot vwo, van mbo tot de universiteit, het beste uit zichzelf kunnen halen. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. We willen scholen waar leerlingen hun eigen ontwikkeltempo kunnen volgen, waar ze leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden ontmoeten en leraren trots zijn op hun vak.

Investeren in leraren en ondersteunend onderwijspersoneel

Het onderwijs staat onder druk. Onze leerkrachten worstelen met bureaucratische rompslomp, een hoge werkdruk en te weinig waardering. We gaan investeren in onze leerkrachten en ondersteunend onderwijspersoneel. Want zij zijn de basis van het onderwijs. Zij bieden een veilige en ontspannen omgeving voor onze kinderen. We verlagen de werkdruk, verhogen de salarissen en maken ze weer baas over hun eigen werk.

Betaalbaar onderwijs

GroenLinks streeft naar kansengelijkheid en kwalitatief uitstekend onderwijs. We willen dat jongeren uit alle gezinnen een eerlijke kans hebben om te studeren, daarom verhogen we de aanvullende beurs en maken we die voor een bredere groep beschikbaar. Ook willen wij dat deze beschikbaar wordt voor studenten met een beperking. Sommige studenten willen graag doorleren of vinden niet direct de passende studie. Daarom verlagen we drastisch de kosten van een tweede studie.

In ons concept-verkiezingsprogramma 2021-2025 staat het volgende:

We keren de toenemende kansenongelijkheid. Iedereen die achttien jaar wordt, krijgt een startkapitaal van 10.000 euro. Dat kan onder andere gebruikt worden voor een studie. Ook de ‘leenstelselgeneratie’ krijgt recht op dit kapitaal.

Naast een startkapitaal van 10.000 euro op hun 18e (net als alle andere jongeren) krijgen studenten een studiebeurs van maximaal vierhonderd euro per maand. Deze komt beschikbaar voor studenten uit gezinnen met een inkomen tot 100.000 euro per jaar. Daarnaast krijgen alle jongeren die een studentenkamer of onzelfstandige woning huren recht op huurtoeslag.

Dit verkiezingsprogramma wordt op ons congres op 19 december 2020 vastgesteld. Lees hier het volledige concept-verkiezingsprogramma voor al onze plannen bij dit onderwerp.