Wij willen:

  • Minder werkdruk;
  • Eerlijke salarissen;
  • Zeggenschap terug bij de leerkracht.

Belangrijk werk

Leerkrachten zijn enorm belangrijk voor goed onderwijs en zijn medeverantwoordelijk voor de volgende generatie. Desondanks ontvangen leerkrachten weinig loon en krijgen ze weinig mogelijkheden om hun eigen lessen in te richten. Ook is er een veel te hoge werkdruk. Een baan in het onderwijs is steeds minder aantrekkelijk geworden.

Leerkrachtentekort

Door deze problemen is er inmiddels een groot tekort aan leerkrachten in Nederland. Door het leerkrachtentekort kan er niet altijd goed onderwijs gegeven worden. Bij uitval worden leerlingen steeds vaker naar huis gestuurd, omdat er geen vervanger is. Ook zorgen grote klassen ervoor dat leerkrachten niet alle leerlingen meer voldoende aandacht kunnen geven.

Meer waardering en kleinere klassen

Wij geloven dat leerkrachten de basis zijn van onze maatschappij. Ze verdienen meer waardering. We zorgen voor eerlijke salarissen. Leerkrachten in het basisonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs gaan evenveel verdienen als leerkrachten in het reguliere voortgezet onderwijs.

Om de werkdruk te verlagen en de lessen te verbeteren zorgen we voor kleinere klassen. Zodat de leerkracht tijd heeft voor alle leerlingen. Ook krijgen alle onderwijssectoren van basis tot universitair onderwijs eigen werkdrukmiddelen. Met dit geld bepalen de professionals zelf hoe ze de werkdruk verminderen. Ook krijgen Mbo-docenten meer tijd voor het begeleiden van stages en het opzetten van praktijkgerichte opdrachten.

Er zijn 83.000 mensen in Nederland die wel een onderwijsbevoegdheid hebben, maar niet voor de klas staan. Deze groep willen we motiveren om weer terug te komen in het onderwijs.

Lisa over het lerarentekort Afspelen op YouTube