GroenLinks wil alle mensen, jong of oud, de kans bieden om zoveel mogelijk talenten te benutten. Mensen die op latere leeftijd een diploma halen, vergroten hun kansen om een bijdrage te leveren aan de samenleving en de economie. GroenLinks wil daarom het ‘leven lang leren’ verder stimuleren. Er moeten meer opleidingen komen voor werkenden en werkzoekenden. Met name hogescholen en universiteiten moeten een beter aanbod ontwikkelen voor deeltijdstudies. De mogelijkheid om van het studievoorschot gebruik te maken wordt uitgebreid naar veertig jaar. Ook wil GroenLinks dat er studievouchers komen voor volwassenen zonder startkwalificatie deze alsnog kunnen halen. 

Inburgering

Inburgeringslessen zijn belangrijk voor de samenleving. Het inburgeringsstelsel moet dus ook weer publiek worden, en niet aan de markt worden overgelaten. De kosten voor verplichte inburgering moeten niet op de migranten zelf worden verhaald. Ook mensen die niet wettelijk verplicht zijn om in te burgeren, zoals EU-burgers, kunnen gebruik maken van dit onderwijs, met behulp van een vorm van studiefinanciering.

Analfabetisme

Nog vrij veel Nederlanders zijn functioneel analfabeet: zij kunnen bijvoorbeeld geen formulieren invullen en begrijpen de ondertiteling op de televisie niet. GroenLinks wil dat er een plan komt om functioneel analfabetisme in tien jaar tot een minimum te beperken.