GroenLinks wil meer geld voor kleinere klassen, het inschakelen van extra begeleiding en ondersteuning en zo nodig voor het speciaal onderwijs. Leerplichtambtenaren worden leerrechtambtenaren en krijgen doorzettingsmacht om kinderen met een beperking op scholen te plaatsen. Er komt landelijk één definitie van basiszorg dat de minimumondersteuning omschrijft die iedere school moet bieden. Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen regulier onderwijs kunnen volgen, kunnen kosteloos onderwijs volgen of naar de dagbesteding. Voor het onderwijsdeel en de onderwijsondersteuning wordt geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget gevraagd. 

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben gigantische financiële reserves opgebouwd. GroenLinks wil ervoor zorgen dat al dit geld naar de klas gaat, zodat kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben

Gespecialiseerde kennis

Kinderen en leerkrachten moeten snel de nodige hulp krijgen en ouders moeten weten waar zij terecht kunnen. Om meer kinderen met een ziekte of handicap een plaats te kunnen geven op een 'gewone' school, is gespecialiseerde kennis nodig. GroenLinks maakt zich sterk voor de verbreiding van die kennis.

Wij moeten voorkomen dat de bureaucratie toeneemt en dat er een wirwar van regeltjes ontstaat. Ouders moeten een sterkere positie krijgen. Ook moet de aansluiting met de jeugdzorg beter. Tot slot moet er een einde komen aan de grote groei van het aantal kinderen dat een speciaal labeltje opgeplakt krijgt.