Op een brede school worden buitenschoolse activiteiten aangeboden. Als het aan GroenLinks ligt moeten alle basisscholen omgevormd worden tot brede scholen, die een dagvullend en gevarieerd aanbod verzorgen. Het spreekt voor zich dat deze voorziening betaalbaar moet zijn voor iedereen: geen ouder hoeft minder te gaan werken omdat de opvang te duur is geworden. Op deze manier zijn deze activiteiten toegankelijk voor iedereen en dus ook voor de kinderen die anders niet zo snel de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan bijvoorbeeld sport of theater

Peuters

Ook peuters moeten terecht kunnen op 'brede crèches'. Daar kunnen zij spelen, fantaseren en praten, in kleine groepen en onder begeleiding van goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Zo voorkom je niet alleen achterstanden, maar wordt ook segregatie tegengegaan. Er is een doorgaande leerlijn en warme overdracht wanneer een kind naar de kleuterklas gaat.

Eén locatie

GroenLinks wil geen onderscheid meer maken tussen kinderopvang, basisschool en buitenschoolse opvang. Kinderen worden op één plek opgevangen. Ouders hoeven hen dus niet heen en weer te sjouwen tussen verschillende locaties. Er is één gezamenlijke leiding voor de opvoedings- en onderwijsdeskundigen.