Lerarentekort

GroenLinks maakt zich zorgen over het tekort aan leraren. Er moet een nationaal plan van aanpak komen om dit op te lossen, in lijn met onze voorstellen: het beroep leraar moet meer waardering krijgen, de werkdruk moet omlaag door kleinere klassen en docenten moeten beter betaald worden.

Meer individuele begeleiding

Leraren moeten meer tijd krijgen voor lesgeven en individuele begeleiding. De werkdruk moet daarvoor omlaag. GroenLinks wil daarom dat basisscholen klassen kunnen verkleinen en dat er klassenassistenten kunnen worden aangenomen. Leraren in het basisonderwijs verdienen gemiddeld flink minder dan collega’s in het voortgezet onderwijs. GroenLinks vindt dat vreemd, aangezien het basisonderwijs net zo belangrijk is. Daarom wil GroenLinks dat leraren makkelijker kunnen doorgroeien naar hogere salarisschalen, zodat topleraren voor de klas blijven staan. Dit kunnen bijvoorbeeld leraren zijn met bepaalde specialismes, veel ervaring hebben of die zich bezighouden met onderwijsvernieuwing.

Brede scholen

GroenLinks wil dat de basisschool en de buitenschoolse opvang bij voorkeur georganiseerd worden in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is er ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang en voorschoolse educatie en de brede school op één plek. Dit wordt zowel financieel als in regelgeving gestimuleerd. Ouders hoeven kinderen niet steeds van de ene naar de andere plek te brengen. Keuzevrijheid voor ouders in het schooltype blijft gewaarborgd