Wij willen:

  • Onnodig lijden zo veel mogelijk beperken;
  • In overleg met joodse en islamitische gemeenschappen;
  • Strakkere regels en beter toezicht.

GroenLinks wil een balans tussen dierenwelzijn en respect voor religieuze gebruiken bij de slacht. Dieren die zonder verdoving geslacht worden kunnen onnodig lijden ondervinden. Dit lijden moet zo veel mogelijk worden beperkt.

Beschermen van rechten van minderheden

Tegelijkertijd is het voor GroenLinks erg belangrijk om de rechten van minderheden te beschermen. Daarbij hoort het recht om de voorschriften van een geloof te volgen, ook als anderen dat niet begrijpen of waarderen.

Dierenwelzijn bij de rituele slacht verbeteren

Deze uitgangspunten sluiten elkaar niet uit. In overleg met joodse en islamitische gemeenschappen wil GroenLinks daarom dierenwelzijn bij de rituele slacht verbeteren. Dit moet gebeuren met strakkere regels en beter toezicht.