Wij willen:

  • Het belang van het vrije woord beschermen en uitdragen, in Nederland en wereldwijd;
  • Dat opiniemakers kunnen zeggen wat ze willen en door de overheid worden beschermd bij bedreigingen;
  • Dat elke beperking van de vrijheid van meningsuiting een duidelijk maatschappelijk doel moet dienen.

De vrijheid om te kunnen zeggen wat je wil is beschermd in de grondwet. Daarin staat ook waar die vrijheid ophoudt, zoals bij discriminatie of oproepen tot haat en geweld. GroenLinks vindt vrijheid van meningsuiting het beschermen waard.

Kunnen zeggen wat je wil

Opiniemakers, zoals politici, publicisten, demonstranten, cartoonisten, cabaretiers en theatermakers moeten kunnen zeggen wat ze willen. Ook als dat schokkend is voor anderen. Van moderne burgers mag je verwachten dat ze tegen een verbaal stootje kunnen en zich verbaal verweren of de gewraakte opvatting negeren.

Bescherming van de overheid

Niemand moet zich het zwijgen laten opleggen wegens angst voor bedreigingen. Wie bedreigd wordt vanwege een mening, moet kunnen rekenen op bescherming van de overheid. Anders gaat het publieke en politieke debat aan zelfcensuur ten onder. Het belang van het vrije woord moet uitgedragen worden. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.

De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Maar GroenLinks vindt dat elke beperking van die vrijheid een duidelijk maatschappelijk doel moet dienen. Bijvoorbeeld het voorkomen van discriminatie of het voorkomen van aanzetten tot haat en geweld.