Wij willen:

  • Gelijke kansen voor iedereen;
  • Aanbestedingen en subsidies stopzetten van discriminerende instituties;
  • Strengere handhaving van het verbod op discriminatie.

Discriminatie is een wijdverspreid probleem in Nederland, ondanks het feit dat het in de Grondwet verboden is. Racisme, islamofobie, antisemitisme, angst voor immigranten en geweld tegen LHBTIQA+-personen: het komt dagelijks voor. Op straat, op social media en in de politiek. Het leidt ertoe dat mensen minder kansen hebben en minder goede toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, en de arbeids- en woningmarkt. Dat is onacceptabel. GroenLinks is tegen discriminatie en (institutioneel) racisme.

De Black Lives Matter-protesten laten zien dat racisme en discriminatie problemen zijn waar steeds meer mensen zich zorgen over maken in de samenleving. En terecht. Iemand met een Nederlands-klinkende naam én een strafblad, krijgt nog altijd sneller een positieve reactie op een sollicitatie dan iemand met een Arabisch klinkende naam zónder strafblad. Twee mannen die hand in hand op straat wandelen lopen gevaar om in elkaar geslagen te worden. Openbaar vervoer en horeca zijn vaak ontoegankelijk voor mensen met een beperking. Islamofobie en migrantenhaat is bijna normaal geworden in het politieke debat.

Wat kunnen we doen om discriminatie te bestrijden?

Nederland erkent dat onze geschiedenis met haar slavernijverleden en het gebruik van structureel geweld in onze voormalige koloniën, ook zwarte pagina’s heeft. Dat moet een plek hebben in ons onderwijs en bij culturele instellingen.

We pakken institutioneel racisme bij de overheid aan. We komen met een nationale aanpak voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport. Een nieuwe, onafhankelijke Nationaal Coördinator Anti-discriminatie krijgt tot taak die aanpak kritisch te volgen en het kabinet en overheidsorganisaties te adviseren. Etnisch profileren bij de politie, Belastingdienst en andere instanties stopt onmiddellijk.

Het verbod op discriminatie moet strenger worden gehandhaafd. Meldingen dienen serieus te worden genomen. Alle politieregio’s gaan geweld tegen LHBTIQ+-personen registreren. Ook antisemitisme en moslimdiscriminatie worden apart geregistreerd. Geweld met een discriminerend karakter (hate crime) wordt zwaarder bestraft. Bij de politie wordt gewerkt met stopformulieren om etnisch profileren tegen te gaan. Om discriminatiewetgeving daadwerkelijk effectief te maken, is vergroting van handhavingscapaciteit nodig, en moet ingezet worden op specialistische politieteams voor racisme, discriminatie en LHBTIQ+-geweld, zoals Roze in Blauw.

De Arbeidsinspectie moet strenger controleren op discriminatie op de arbeidsmarkt. Discriminerende scholen, sportverenigingen, werkgevers en clubs horen geen aanbestedingen en subsidies meer te krijgen. Zij moeten worden opgespoord met undercover-onderzoek. Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen en krijgen forse boetes. Bedrijven en instanties die discriminerende verzoeken krijgen, moeten dat voortaan verplicht melden.

Daarnaast moet de woningmarkt gelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Het moet makkelijker worden om aan te kunnen wijzen wanneer je slachtoffer bent geworden van discriminatie in het selectieproces, en je moet meteen ergens terecht kunnen met die klacht. Voor het verhuren van woningen wordt een vergunning verplicht; deze wordt ingetrokken als blijkt dat een verhuurder discrimineert.

Er komt een programma voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking in het bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties.

Wat hebben we al gedaan?

GroenLinks zet zich sinds haar ontstaan in voor de aanpak van racisme en discriminatie, en wil dat iedereen vrijuit zichzelf kan zijn. Concreet is bijvoorbeeld in maart 2019 een initiatiefwet van GroenLinks, D66 en PvdA aangenomen. Sindsdien zijn transgender personen en mensen met een intersekse conditie toegevoegd aan de Wet Gelijke Behandeling. Ook werd in 2020 – eindelijk – vóór een wetsvoorstel van GroenLinks, D66 en PvdA gestemd waarin artikel 1 van de Grondwet wordt aangepast om ook discriminatie op grond van seksuele geaardheid en handicap te verbieden. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Daarom zal GroenLinks zich blijven inzetten om alle vormen van discriminatie en racisme tegen te gaan.

Jesse Klaver in gesprek

Samen maken we verandering mogelijk

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.