Wij willen:

  • Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen met werken;
  • De pensioenleeftijd gaat minder snel omhoog;
  • Voor alle werkenden komt er bescherming bij pech.

Iedereen die werkt recht heeft recht op een goed pensioen. We moeten voorkomen dat een onbezorgde oude dag straks alleen is weggelegd voor wie rijk en gezond is. Daarom wil GroenLinks een pensioenstelsel dat sociaal en eerlijk is, voor zowel jong als oud.

GroenLinks steunt het nieuwe pensioenakkoord, omdat daarin belangrijke uitgangspunten zijn vastgesteld: Mensen met zwaar werk kunnen eerder stoppen met werken, de pensioenleeftijd gaat minder snel omhoog, meer mensen gaan pensioen opbouwen en voor alle werkenden komt bescherming bij pech.

Een pensioen voor alle werkenden

Op dit moment zijn er 1,6 miljoen werkenden die geen pensioen opbouwen. Daarvan is de helft zelfstandige, en de helft heeft een contract. Het zijn met name veel jongeren die geen pensioen opbouwen. Dit leidt tot armoede op latere leeftijd, zorgt voor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden en het vermindert de collectiviteit en solidariteit van ons pensioenstelsel.

Het kabinet heeft toegezegd dat in het nieuwe pensioenakkoord hier een oplossing voor komt. Dat zal GroenLinks heel scherp in de gaten blijven houden. Dit is voor ons echt een speerpunt.

Op tijd kunnen stoppen met werken

In het huidige stelsel leidt een jaar langer leven tot een jaar langer werken. Wij willen deze 1-op-1 koppeling tussen de levensverwachting en de AOW-leeftijd loslaten. Als we allemaal ouder worden, moeten we ook langer van ons pensioen kunnen genieten. In het nieuwe pensioenakkoord gaat de AOW-leeftijd minder hard stijgen. Voor elk jaar dat we langer leven, gaan we 8 maanden langer werken en kunnen we 4 maanden langer genieten van onze oude dag.

Met het nieuwe pensioenstelsel komt er - na vele jaren - eindelijk een oplossing voor zware beroepen. Mensen met een zwaar beroep krijgen de kans om vervroegd met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld politieagenten, verpleegkundigen, havenwerkers, stratenmakers, verzorgenden of bouwvakkers. Dit is belangrijk omdat deze groep mensen vaak al op jonge leeftijd is begonnen met werken en niet gezond de eindstreep haalt. Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers zich blijven inzetten voor de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers.

Onnodige pensioenkortingen voorkomen

GroenLinks vindt dat pensioengeld eerlijk moet worden verdeeld. Daarom gaan ouderen die een goed aanvullend pensioen hebben meer belasting betalen. Tegelijk verhogen we de AOW-uitkering fors voor ouderen die een klein aanvullend pensioen hebben, zodat hun koopkracht verbetert.

Mensen moeten kunnen uitgaan van een min of meer stabiel pensioen. Op dit moment dreigen voor veel pensioenfondsen kortingen, die door de pensioenhervorming niet nodig zijn. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk dat het kabinet zich inspant om onnodige kortingen nu te voorkomen. Ook wil GroenLinks dat pensioenen eerder geïndexeerd worden, zodat voor mensen duidelijker is welk inkomen ze kunnen verwachten.

Een sociaal en eerlijk pensioen nu en straks

De basis van het pensioenakkoord in het nieuwe pensioencontract. Dit pensioencontract moet goed in elkaar zitten. Veel hangt af van de uitwerking. Daarom hebben we een expliciet voorbehoud gemaakt bij onze steun voor een nieuw pensioenstelsel.

We zien streng toe op de volgende randvoorwaarden: collectiviteit, solidariteit en zekerheid voor deelnemers. Adequate compensatie voor alle generaties. Een evenwichtige risicodeling tussen werkgevers en werknemers. En tot slot willen we absoluut zekerheid dat de verplichtstelling in ons pensioenstelsel niet in gevaar komt.

Q&A voorlopig pensioenakkoord met Jesse en Paul Afspelen op YouTube