Wij willen:

  • Een evenwichtige spreiding van inkomens;
  • Een einde aan de bonuscultuur in het bedrijfsleven;
  • Een eerlijke beloning in de publieke sector.

Een evenwichtige spreiding van inkomens

De kloof tussen rijk en arm groeit. We horen dat de lonen laag moeten blijven om internationale bedrijven te trekken en dat hoge bonussen nodig zijn voor diezelfde bedrijven om de beste mensen te krijgen.

Wij kiezen voor een land met meer gelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat de evenwichtige spreiding van inkomens mensen gezonder en gelukkiger maakt. Op dat gebied zijn er grote verschillen tussen samenlevingen met meer gelijkheid, zoals in Zweden en Finland en ongelijke samenlevingen, zoals in Engeland en de Verenigde Staten.

Geen belastingtrucs

Om de inkomensverdeling gelijker te maken wil GroenLinks dat subsidies en belastingtrucs waar welgestelden voordeel van hebben verdwijnen, zoals hypotheekrenteaftrek en belastingontwijking door de allerrijksten. Bedrijven die topinkomens willen betalen worden zwaarder belast.

Einde aan de bonuscultuur

Er moet een einde komen aan de bonuscultuur. Die heeft ertoe geleid dat topmanagers meer kijken naar hun privébelangen en de korte termijn, en minder naar het publieke belang en de lange termijn. Mazen in de wet waardoor bankiers en topmanagers nog steeds enorme bonussen kunnen krijgen gaan we dichten.

Eerlijke beloning in de publieke sector

Ook de beloningen in de publieke sector moeten gematigd zijn. Geld dat van ons allemaal is, mag niet worden uitgegeven aan buitensporige salarissen. De afgelopen jaren zijn de salarissen van topbestuurders in bijvoorbeeld woningcorporaties en onderwijsinstellingen enorm gestegen. Dit is niet uit te leggen aan de gewone werknemers, die er de laatste jaren juist op achteruit zijn gegaan.