Wij willen:

  • Onze welvaart eerlijker verdelen;
  • Een fundamentele verandering van het belastingstelsel;
  • Lage en middeninkomens flink verhogen.

Hoge winsten en lage belastingen voor het bedrijfsleven

We horen al jaren dat het niet anders kan. Dat de kloof tussen rijk en arm groeit omdat dat een natuurwet is. Bedrijven hebben jarenlang torenhoge winsten gemaakt en de belastingen voor grote bedrijven en grote vermogens worden bewust laag gehouden. Werkenden hebben nauwelijks iets gemerkt van deze toegenomen welvaart. De groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk is het gevolg van politieke keuzes.

Hardwerkende mensen worden het hardst geraakt

Ook tijdens deze crisis worden de gevolgen van deze aanpak weer pijnlijk zichtbaar. Mensen die voor de crisis al moeite hadden met het betalen van hun boodschappen, huur en zorgkosten, worden het hardst geraakt. Zij hebben vaker een tijdelijk contract, waardoor ze meer kans hebben hun baan te verliezen.

Andere keuzes maken

Wij kiezen voor een land waarin we onze welvaart eerlijk delen. Wij willen hogere lonen in plaats van hogere winsten. Een samenleving waarin iedereen mee doet. Waarin mensen worden geholpen op basis van vertrouwen. En het is tijd voor een fundamentele verandering van het belastingstelsel.

We willen inkomen uit vermogen even zwaar belasten als inkomen uit werk. We willen de belastingen voor topinkomens verhogen en een nieuwe miljonairsbelasting invoeren. Zodat we de inkomens van mensen met een laag of middeninkomen flink kunnen verhogen. We keren de toenemende kansenongelijkheid, en omarmen het ideaal van een basisinkomen.

EEN EERLIJKE START

Iedereen die achttien jaar wordt, krijgt een startkapitaal van 10.000 euro. Dat kan onder andere gebruikt worden voor een studie. Ook de ‘leenstelselgeneratie’ krijgt recht op dit kapitaal.

Naast een startkapitaal van 10.000 euro op hun 18e (net als alle andere jongeren) krijgen studenten een studiebeurs van maximaal vierhonderd euro per maand. Deze komt beschikbaar voor studenten uit gezinnen met een inkomen tot 100.000 euro per jaar. Daarnaast krijgen alle jongeren die een studentenkamer of onzelfstandige woning huren recht op huurtoeslag. We willen een solidaire samenleving, waarin iedereen een eerlijke bijdrage levert.