Lagere inkomstenbelasting

Bij GroenLinks gaan mensen met een laag inkomen erop vooruit. GroenLinks verlaagt de inkomensbelasting voor de laagste inkomens. Daarnaast wordt het voordeliger voor werkgevers om die mensen in dienst te nemen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Bovendien houden mensen met lage inkomens meer geld over. Daarmee wordt de economie gestimuleerd.

Vervuiler betaalt

We laten de vervuiler meer betalen. GroenLinks verhoogt de belasting op milieuvervuiling. We doen dat op drie manieren. We verhogen de bestaande belastingen op milieuvervuiling (zoals bijvoorbeeld de belasting op energie), we zorgen dat het uitstoten van broeikasgassen als CO2 duurder wordt en bij overige belastingen gaat de hoogte afhangen van hoe erg het milieu vervuild wordt (zoals bij de belasting op brandstof).

Vergroener profiteert

Bedrijven en huishoudens die het milieu sparen, gaan er ook in hun portemonnee op vooruit. 'Vergroeners' krijgen belastingvoordelen. Mensen en Verenigingen van Eigenaren die hun eigen groene energie opwekken (bijvoorbeeld met zonnepanelen) hoeven geen energiebelasting te betalen.

Sterkste schouders

Bij GroenLinks dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. De hoogste inkomens gaan meer belasting betalen. Ook mensen met een groot vermogen gaan meer belasting betalen. Sommige belastingvoordelen komen nu vooral terecht bij mensen met een hoog inkomen, zoals de hypotheekrenteaftrek. Die voordelen worden afgeschaft.