Politiek is van iedereen. Al is dat in de praktijk niet altijd even voelbaar. Daarom vinden wij het van groot belang dat verschillende stemmen uit de samenleving vertegenwoordigd en gehoord worden binnen GroenLinks. Dat kan alleen als er ruimte wordt gemaakt voor elkaar en er een inclusieve en veilige omgeving is waarin je je kunt ontwikkelen. 

Representatie is daarbij essentieel. Onze samenleving is divers, maar helaas is dat nog niet altijd voldoende terug te zien binnen onze vereniging. Dit terwijl representatie juist voor een politieke partij zoals de onze zo belangrijk is. Zeker in een tijd waarin het vertrouwen in de politiek afneemt, is het belangrijk om volksvertegenwoordigers en bestuurders te hebben waar mensen zichzelf in kunnen herkennen.  

Daarbij zorgt meer diversiteit in de partij voor nieuwe perspectieven, creativiteit en innovatie. Dat is niet alleen waardevol voor volksvertegenwoordigers en bestuurders, maar ook voor mensen achter de schermen, zoals beleidsmakers en campagneteams. In een politieke organisatie zorgt het er ook voor dat we inhoudelijk veel beter weten wat er speelt in de gehele samenleving en dus ook wat er nodig is om deze inclusiever en gelijkwaardiger te maken. Het is eeuwig zonde als we talent over het hoofd zien of stemmen die het verdienen om gehoord te worden niet horen, doordat niet iedereen gelijkwaardige kansen krijgt of zich niet aangesproken voelt door GroenLinks. In diversiteit schuilt namelijk een grote kracht.  

Maar diversiteit alleen is niet voldoende. De kracht van diversiteit komt alleen volledig tot haar recht binnen een inclusieve en gelijkwaardige omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis kan voelen, waarin verschillende perspectieven worden gezien en gewaardeerd, waarin er kritisch wordt gekeken naar de bestaande normen en machtsstructuren en waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Dat dit in de praktijk minder makkelijk te bereiken is dan in de theorie weten we uit de vele verhalen en boeken die er over dit onderwerp bestaan. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid is voor GroenLinks echter onderdeel van de basis waar deze partij op gebouwd is en dus een vereiste voor de partij die we willen zijn. 

Alleen met zelfreflectie en eerlijke en open gesprekken kunnen we stappen vooruit zetten.