Deze bijeenkomst is de start van een jaarlijks terugkerend evenement over Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid. De dag werd geopend door Europarlementariër Kim van Sparrentak en Tweede Kamerleden Senna Maatoug en Kauthar Bouchallikht. Zij vertelden over het werk van GroenLinks op dit onderwerp op Europees en landelijk niveau. Er kwam vooral duidelijk naar voren hoe belangrijk het is dat iedereen binnen GroenLinks zich inzet om de partij en de vereniging diverser, inclusiever en gelijkwaardiger te maken.  

Ook de leden en functionarissen zijn het daarmee eens. Het Huis Utrecht zat op 15 oktober helemaal vol met mensen die zich in willen zetten voor een sterker GroenLinks; van bestuursleden tot politici. Ook partijbestuurslid Diversiteit en Inclusie Imane Nadif was aanwezig om haar werk rondom dit thema uit te lichten.  

Met succesverhalen van diverse lokale GroenLinksers en inspirerende sessies van Deniz Karaman (politiek adviseur Tweede Kamerfractie) en Devika Partiman (oprichter en voorzitter Stem op een Vrouw) zijn de deelnemers met name zelf concreet aan de slag gegaan met een actieplan voor hun lokale of regionale afdeling. Het doel van deze bijeenkomst: van denken naar doen, is daardoor zeker geslaagd! 
 

Wil je weten wat GroenLinks nog meer doet rondom Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid? Kijk dan hieronder.  

Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid | GroenLinks