Met de nieuwe belastingplannen van de Amerikaanse regering van President Biden lijkt een ambitieus akkoord dichterbij dan ooit. Het Europees Parlement heeft het Amerikaanse voorstel van een wereldwijde minimumbelasting voor de grootste multinationals verwelkomt. Europarlementariër Bas Eickhout: “Nu is het zaak dat de EU deze kans met beide handen aangrijpt en vol achter het Amerikaanse voorstel van een minimumtarief voor winstbelasting van 21% gaat staan. Verschillende nationale regeringen van EU-landen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Nederland, hebben voorzichtig positief gereageerd, maar nog geen expliciete steun uitgesproken voor het tarief van 21%. Er blijft een risico bestaan dat Europese lage-belastinglanden zoals Ierland zullen proberen dit tarief naar beneden bij te stellen”

Begin april liet de Amerikaanse regering weten met een nieuw plan te komen om wereldwijd een minimum effectief belastingtarief van 21% af te spreken voor de grootste multinationals zowel in de digitale als niet-digitale sectoren. De VS zou multinationals die in andere landen niet tot dit minimumtarief worden belast, alsnog belasten tot dit niveau. Een effectief belastingtarief van 21% is veel hoger dan de theoretische tarieven van sommige EU-landen als Ierland, Hongarije en Bulgarije. De Europese Groenen pleiten al langer voor een minimumbelastingtarief voor bedrijven. In een resolutie verwelkomt een brede meerderheid van het Europees Parlement vandaag ook het Amerikaanse voorstel van een minimumtarief.

De Europese Commissie zal daarnaast nog een aanvullend voorstel moeten presenteren voor een Europese digitale belasting waarvan de inkomsten gaan naar de begroting van de EU, onder andere om leningen uit het Europese herstelfonds terug te betalen. Dat is afgesproken in het akkoord over de meerjarenbegroting van de Europese Unie.