Het Europarlement besloot afgelopen maart op initiatief van Strik om een onderzoek in te stellen naar het EU-agentschap, nadat door onderzoeksjournalisten naar buiten werd gebracht dat Frontex betrokken zou zijn bij pushbacks aan de buitengrenzen van de EU. Strik: “Ons onderzoek toont aan dat Frontex overduidelijk faalt in één van haar kerntaken: het bewaken van mensenrechten. Het agentschap heeft tal van interne en externe rapporten over pushbacks genegeerd. Daarnaast vertraagde het bewust haar verplichting om veertig experts aan te nemen om de naleving van mensenrechten te monitoren.” 

Het rapport uit verder ernstige zorgen over de activiteiten van Frontex in Griekenland en Hongarije. Het rapport roept Frontex op deze activiteiten per direct te evalueren en, in het geval van Hongarije, elke ondersteuning onmiddellijk te stoppen. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek gaat over het falende beleid van de directeur en het management van Frontex. De directie van Frontex negeerde berichten van journalisten en NGO’s, maar ook interne waarschuwingen van medewerkers en zelfs videobeelden waarop mensenrechtenschendingen zichtbaar waren. 

Strik: “Hoewel het rapport niet direct spreekt over over een aftreden van de Frontex directeur, is dat wat GroenLinks betreft de enige logische conclusie die het Europees Parlement en de EU-landen kunnen trekken. Er is een enorme cultuuromslag nodig. Dit rapport laat zien dat de huidige directeur niet geschikt is om die veranderingen door te voeren. De lidstaten en Europese Commissie moeten zich bovendien beraden of het verstandig is om een gigantisch agentschap als Frontex te laten leiden door een directeur die overduidelijk misbruik maakt van het gebrek aan checks & balances binnen de organisatie en zelfs nu nog alle rapporten en zorgen wegwuift.”

Na de zomer zal het Europarlement besluiten over vervolgstappen naar aanleiding van dit rapport. Lees het rapport hier.