GroenLinks vindt dat een goede zorgverzekering niet afhankelijk moet zijn van je portemonnee.

Wij willen:

  • De zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen
  • De zorgtoeslag overbodig maken
  • Minder tijd verspillen aan administratie

Drempels in de zorg

Het Nederlandse zorgsysteem is niet voor iedereen even toegankelijk. Er bestaat een splitsing tussen duurdere zorgverzekeringen die je toegang geven tot alle zorgverleners en een goedkopere zorgverzekering die toegang geeft tot een beperkte hoeveelheid zorgverleners. Mensen met minder geld moeten hierdoor vaak verder reizen voor dezelfde zorg.

Het eigen risico zorgt ervoor dat mensen die meer medische aandacht nodig hebben meer geld kwijt zijn. Deze bedragen zijn vaak onbetaalbaar voor mensen met een lager inkomen, en verhogen de drempel om hulp te zoeken.

Angst voor kosten

Door het eigen risico stellen veel mensen een bezoek aan de huisarts uit. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor de extra kosten. Tegen de tijd dat mensen dan toch naar de dokter gaan, zijn simpele en kleine ingrepen vaak niet meer voldoende om ziektes te behandelen.

Naast de angst voor extra kosten is het huidige systeem, gebaseerd op eigen risico en toeslagen onnodig ingewikkeld.

Zorgpremies en eigen risico

We maken solidariteit weer de basis van onze zorg. Dat betekent dat we de kosten van de zorg eerlijk delen tussen mensen die gezond en ziek zijn. We bouwen daarom het eigen risico af en verlagen de maandelijkse kosten fors. Hiermee maken we de zorgtoeslag overbodig. 

We schaffen de marktwerking in de zorg af. De zorgverzekeraars worden omgevormd tot publieke zorgfondsen. Ze keren geen winst meer uit en de focus wordt gelegd op de patiënt. Samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsgroepen stellen zij voortaan in iedere regio één zorgplan met een regionaal zorgbudget op. Hierin staan afspraken over de organisatie en kwaliteit van de zorg. Doordat zorgverleners niet meer te maken hebben met verschillende contracten van meerdere zorgverzekeraars, zijn zij veel minder tijd kwijt aan administratie.

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie: