Daarom wil GroenLinks dat de zorgpremies via de belastingen worden betaald en het eigen risico wordt afgeschaft. Daarmee creëer je een zorgstelsel dat bovendien het verschil in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden verkleint. Daarvoor is meer nadruk nodig op het voorkomen van ziekten. Want voorkomen is beter dan genezen. 

Polissen gericht op kwaliteit

GroenLinks wil dat polissen zich onderscheiden op kwaliteit en niet op keuzevrijheid en betaalbaarheid. Daarom wil GroenLinks een einde aan de budgetpolis en collectieve polissen die geen betere kwaliteit van zorg bieden en waarvoor individueel verzekerden meer premie moeten betalen.