Wij willen:

  • Meer verpleeghuisplekken en seniorenwoningen;
  • Betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel;
  • Een toereikend PGB voor wie dat wil.

Wachtlijsten

De wachtlijsten voor een plek in het verpleeghuis zijn onder Rutte III verdubbeld, waardoor er nu wel 20.000 mensen op een wachtlijst staan Dit zijn allemaal mensen voor wie het thuis niet meer gaat en echt naar een verpleeghuis moeten om de zorg te krijgen die ze nodig hebben, maar dat nu niet kunnen. En met de vergrijzing die er nog aan zit te komen, zal de zorgvraag alleen nog maar toenemen. 
Om aan de zorgvraag te voldoen moeten er twee knelpunten worden opgelost. Er moeten meer verpleeghuisplekken en seniorenwoningen worden gebouwd en het tekort aan personeel moet worden opgelost. 

Onze oplossingen

Om het tekort aan vastgoed op te lossen moet er snel worden bijgebouwd. Daarom moeten de ministers van VWS en BZK een binden woon-zorgakkoord sluiten met gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties, zodat er ook daadwerkelijk snel wordt gebouwd. Dit gaat dan zowel om verpleeghuisplekken als om seniorenwoningen. 

Ten tweede zullen we de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de ouderenzorg sterk worden verbeterd. We hebben niks aan meer verpleeghuisplekken, als er geen zorgverleners zijn om voor de ouderen te zorgen. Daarom wil GroenLinks drie dingen voor de zorgverleners. Beter loon, meer professionele autonomie en minder administratie. Zo krijgen de verpleegkundigen en verzorgenden het loon dat ze verdienen en verlagen we de werkdruk. 

Tot slot vindt GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op een goed leven. Ook als je wat meer hulp nodig hebt. We zorgen ervoor dat er per acht tot tien ouderen (afhankelijk van de zorgbehoefte) ten minste een zorgverlener is. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook nog af en toe een kop koffie kunnen drinken of met de kleinkinderen erop uit kunnen, komt er een maximum voor de eigen zorgbijdrage. En als je zelf in staat bent om je eigen zorg te regelen, dan krijg je een passend PGB. 
 

Een man zorgt voor zijn oudere moeder thuis

Stop de marktwerking in de zorg.

Samen kunnen we dit veranderen: #FixDeZorg,

  • Van zorgverzekeraars naar Zorgfondsen
  • Hogere salarissen voor gewone zorgmedewerkers
  • Aanpakken machtige farmaceutische bedrijven


Doe mee. Teken de petitie: