Wij willen:

  • Goede zorg en ondersteuning thuis;
  • Meer samenwerking in de wijk;
  • Minder administratie voor zorgverleners.

Thuiszorg komt in allerlei soorten en maten. Je kan ondersteuning krijgen vanuit de gemeente, wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet of langdurige (ouderen)zorg krijgen vanuit de wet langdurige zorg. Doordat de thuiszorg is onderverdeelt in verschillende wetten, wordt het werk voor de wijkverpleegkundige of verzorgende moeilijker gemaakt. Zo zijn verschillende taken bij verschillende zorgverleners belegd en is het moeilijk om over de wetten heen samen te werken.

Elke dag één zorgverlener

In de thuiszorg is het marktdenken volledig doorgeschoten. Vanuit het efficiency denken in de jaren ’90 is een vergaande specialisatie en differentiatie doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de verschillende taken die bij thuiszorg horen, zoals het helpen met eten, klaarleggen van medicijnen, helpen met aankleden en het verzorgen van wonden zijn belegd bij verschillende zorgverleners.

Hierdoor mag de wijkverpleegkundige alleen nog ‘verpleegkundige’ handelingen doen zoals bijvoorbeeld wondzorg en medicatie. De verzorgende mag de rest van de handelingen doen zoals persoonlijke hygiëne of helpen met eten. Dit is vervelend voor de cliënt, want die krijgt nu elke dag meerdere mensen over de vloer. Maar het maakt ook de zorg inefficiënt. Zo moeten er meer zorgverleners naar elke cliënt komen en moeten deze meer overleggen en afstemmen, wat ook weer tot meer administratie leidt. Dus laat de wijkverpleegkundigen en verzorgenden gewoon hun werk doen, laat ze alle zorg doen voor elke cliënt. En dan krijgt de cliënt elke dag ook nog maar één zorgverlener over de vloer.

Betere samenwerking

In de hele eerste lijn moet de samenwerking worden verbeterd. Thuiszorg staat namelijk niet op zich en vaak hebben mensen die thuiszorg krijgen meerdere problemen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, fysiotherapeut en de wijkverpleegkundige goed samen kunnen werken. Zodat problematiek snel wordt herkend en opgelost, waardoor mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Minder administratie

Tot slot moeten de zorgverleners in de wijk ook de tijd hebben om zorg te verlenen. De vijf minuten registratie is nu al heel vaak afgeschaft, maar toch wordt hij nog steeds gebruikt. Administratie moet alleen nog bijgehouden worden als het de kwaliteit van zorg dient.