Wij willen:

  • Minder flexibele contracten en meer vaste contracten;
  • Geen versoepeling van het ontslagrecht;
  • Ontzorgen van kleine ondernemers.

Vrijwel direct na de eerste coronamaatregelen verloren honderdduizenden flexwerkers en zzp’ers hun werk. Mensen die jarenlang hard hadden gewerkt, stonden in één klap op straat. Grote bedrijven die dankzij hen recordwinsten boeken, weigeren op te draaien voor de risico’s.

De coronacrisis toont de grote kloof tussen mensen met zekerheid en een goed inkomen en de mensen zonder zekerheid die bij tegenslag in grote (financiële) problemen komen. Die kloof is fundamenteel onrechtvaardig. Daarom willen wij de kloof tussen een vaste baan en flexwerk verkleinen.

Minder flexibele contracten en meer vaste contracten

Voor werknemers wordt het vaste contract de norm. Dat doen we door tijdelijke contracten duurder te maken voor werkgevers. We maken een einde aan uitbuiting via zonderlinge contractvormen. Payrolling, contracting en nulurencontracten worden afgeschaft.

Geen versoepeling van het ontslagrecht

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans is ervoor gekozen om het ontslagrecht te versoepelen. Het idee is dat dit op den duur voor meer vaste contracten gaat zorgen. Maar het is nog helemaal niet duidelijk of dit ook echt zo gaat zijn. Wij vinden dat flexwerk eerst duurder moet worden, voordat we gaan kijken naar het ontslagrecht.

Ontzorgen van kleine ondernemers

Voor kleine ondernemers kan het werkgeverschap best een zware last zijn. Kleine ondernemers willen we ondersteunen in de doorbetaling van langdurig zieke werknemers. Ook willen we ondernemers meer ruimte geven om vaste contracten aan te bieden door de looptijd van aanbestedingen en subsidies vanuit de overheid te verlengen.