Wij willen:

  • Het minimumloon verhogen;
  • Het stelsel van toeslagen en belastingen eenvoudiger maken;
  • Stapsgewijs het basisinkomen invoeren.

Er is veel ‘stille’ armoede is ons land. Het is niet altijd te zien wanneer mensen hun huur niet meer kunnen betalen of als kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Inmiddels groeit een op de twaalf kinderen in Nederland op in armoede.

Het minimuminkomen verhogen

We willen het minimumloon verhogen en werken toe naar 14 euro per uur. Iedereen vanaf achttien jaar krijgt recht op het minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt gekoppeld aan het gemiddelde loon in Nederland. Het einddoel is dat het minimumloon standaard 60 procent van het gemiddelde loon gaat bedragen.

Mensen in de bijstand mogen meer bijverdienen. En mensen die weinig verdienen gaan minder belasting betalen. Zo houden ze aan het eind van de maand meer over. Ook wordt het op deze manier makkelijker voor werkgevers om meer mensen in dienst te nemen. En kunnen mensen die nu aan de kant staan, weer aan de slag en een eigen inkomen verdienen.

Het stelsel van toeslagen en belastingen maken we eenvoudiger

Mensen raken verstrikt in het systeem. Daarom maken we het stelsel van toeslagen en belastingen eenvoudiger. GroenLinks wil de kinderopvangtoeslag afschaffen en iedereen recht geven op vier dagen gratis kinderopvang en gratis buitenschoolse opvang. Daarnaast verlagen we de zorgpremie en het eigen risico, zodat we ook de zorgtoeslag kunnen afschaffen. De huurtoeslag houden we in stand maar deze moet wel een stuk eenvoudiger en meer zekerheid bieden.

Basisinkomen

GroenLinks omarmt het ideaal van een basisinkomen: dat er een bodem is waar niemand doorheen zakt. Het betekent dat mensen met een laag inkomen een inkomensaanvulling krijgen en dat mensen in de bijstand in hun waarde worden gelaten en niet in armoede hoeven te leven. Dat iedereen is verzekerd bij arbeidsongeschiktheid en dat ouderen met alleen AOW gewoon kunnen rondkomen. En dat je ook met een arbeidsbeperking een fatsoenlijk inkomen hebt.