Wij willen:

  • Bijstand gebaseerd op vertrouwen;
  • De bijstandsuitkering verhogen;
  • Meer ruimte voor extra inkomsten.

Hulp van de overheid

De bijstand is een sociaal vangnet. De overheid moet bijdragen om mensen in de bijstand zo snel mogelijk aan werk te helpen. Recht op goede scholing, werk en toegankelijke kinderopvang zijn essentieel. Meedoen moet centraal staan in het beleid.

Vertrouwen in plaats van wantrouwen

Het huidige bijstandssysteem is gebaseerd op wantrouwen. Er is veel repressie en controle, en weinig ruimte voor flexibiliteit. Dat terwijl minder regels en makkelijker bijverdienen juist voordelig zijn. Sociale bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en dat leidt uiteindelijk naar beter werk.

Een sociale bijstand

GroenLinks pleit voor een sociale bijstand. Mensen die vanuit een uitkering een tijdelijke baan of deeltijdbaan vinden, moeten makkelijk tijdelijk hun uitkering kunnen pauzeren. Dat zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen en voorkomt dat ze in een later stadium weer de bureaucratische rompslomp van het aanvragen van een uitkering in moeten gaan. Bovendien willen wij de bijstandsuitkering verhogen, zodat mensen beter rond kunnen komen zolang ze zonder werk zitten. Om mensen meer ruimte te geven willen we ervoor zorgen dat ze met een uitkering meer mogen bijverdienen. Ook mogen ze per maand 100 euro aan schenkingen ontvangen.

We verruimen de mogelijkheden voor mensen in de bijstand om zich te laten omscholen voor sectoren met (toekomstige) personeelstekorten. Iedereen die in de bijstand of de Wajong zit en ondanks begeleiding geen werk kan vinden, krijgt recht op een (basis-)baan.