Voldoende voedsel is een basisrecht. Toch lijdt een miljard mensen honger. Nog eens een miljard mensen krijgt niet de benodigde dagelijkse hoeveelheid mineralen en vitamines binnen. Onder invloed van een groeiende wereldbevolking en klimaatverandering komt de voedselzekerheid meer en meer onder druk te staan. Om voedselzekerheid in de wereld te garanderen en klimaatverandering te beperken, wil GroenLinks de voedselvoorziening kleinschaliger organiseren en stimuleren dat voedsel regionaal geproduceerd wordt. Daarbij moet Nederland ontwikkelingslanden helpen om landbouw op te zetten voor de eigen voedselvoorziening.

Voedselbank

Naar schatting 400.000 mensen hebben voedselhulp nodig in Nederland. 140.000 daarvan bezoeken de voedselbank. GroenLinks streeft naar een samenleving waarin niemand op de voedselbank is aangewezen om in zijn eten te kunnen voorzien, maar tot het zo ver is willen we dat de regering Voedselbanken Nederland voldoende ondersteunt om hun belangrijke werk te kunnen doen. De kamer nam onlangs een motie van onze woordvoerder aan die voorstelde om een deel van het geld dat is uitgetrokken om voedselverspilling tegen te gaan, aan de voedselbank te geven. Zo pakken we voedselverspilling aan én bieden we de benodigde voedselhulp.

Transparante voedselvoorziening en NVWA

GroenLinks staat voor ‘baas op eigen bord’: mensen hebben het recht om te weten wat ze eten. Op dit moment is dat lang niet altijd het geval. Veel voedsel is bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd. En voedsel uit de bio-industrie is slecht voor het milieu, dierenwelzijn en de gezondheid van mensen. 

GroenLinks pleit voor één duidelijk systeem voor het labelen van duurzaam, diervriendelijk en eerlijk geproduceerd voedsel. Zo kunnen consumenten zelf een bewuste afweging maken. Transparantie is de eerste stap op weg naar bewustwording en de omslag naar een verantwoorde voedselproductie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of voedsel voldoet aan de wettelijke standaarden voor gezond, milieuvriendelijk en diervriendelijk voedsel. Toch vindt voedselfraude nog te vaak plaats. Boeren verkopen bijvoorbeeld vlees uit de bio-industrie als biologisch vlees om er meer geld aan te verdienen. 

Daarom wil GroenLinks het toezicht door de NVWA versterken door het aantal werknemers te verhogen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat op hun bord ligt, overeenkomt met wat er op het etiket staat.

 

Tomaten en radijsjes uitgestald op een marktkraam.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.