Wij willen:

  • Meer windparken op zee;
  • Stimuleren van groene waterstof, aquathermie en andere vormen van schone energie;
  • Bedrijven meer zekerheid geven om te investeren in groene energie;
  • Investeren in energie-infrastructuur.

Nederland doet het slechter dan alle andere EU-landen op het gebied van schone energie. Dat is beschamend. Wij willen hier verandering in brengen. Nederland moet een koploper in hernieuwbare energie worden door windmolens op zee te plaatsen, zonnepanelen op alle daken te plaatsen én energie te besparen.

Wind op zee

We willen meer windparken op zee. Zo kunnen we miljoenen huishoudens van schone elektriciteit voorzien. Nederland moet bovendien het initiatief nemen voor een Noordzeenet voor schone stroom met andere landen rondom de Noordzee. En we stimuleren groene waterstof, aquathermie en anders vormen van schone energie.

Klimaatwet

Samen met de Partij van de Arbeid initieerden we de Klimaatwet. Op 20 december 2018 werd de wet door een meerderheid van acht partijen in de Tweede Kamer aangenomen. In de wet leggen we de doelen voor het klimaatbeleid voor de lange termijn juridisch vast: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 49 procent in 2030 en 100 procent CO2-neutrale elektriciteit in 2050.

Zo geven we zekerheid aan bedrijven die willen investeren in groene innovatie, schone energie en nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast verhogen we de belastingen op vervuiling en verlagen de belastingen op arbeid en groene innovatie. Hierdoor wordt de groene ondernemer beloond en betaalt de vervuiler. We sluiten de kolencentrales. Er komt een klimaatdag.

Fossiele subsidies

Nu helpt de overheid grootverbruikers en producenten van fossiele energie. Jaarlijks ontvangen zij in Nederland meer dan zeven miljard (!) euro aan belastingvoordelen. Zo willen we bijvoorbeeld de vrijstellingen van de industrie voor energiebelastingen afbouwen. Wij schaffen deze voordelen voor grootvervuilers af. GroenLinks verzet zich tegen kolencentrales en het opwekken van kernenergie. Aan boren naar schaliegas maakten we met succes een einde. Er zijn immers voldoende alternatieven die wel gezond en duurzaam zijn.

Green New Deal voor Nederland

Wij zijn de laatste generatie die klimaatverandering kan stoppen. We hebben nog ongeveer tien jaar om een full-blown klimaatcrisis te voorkomen. En we zijn vastbesloten dat te doen.

De politiek is aan zet en moet de leiding nemen. Daarom komt GroenLinks met een Green New Deal voor Nederland. Een routekaart naar een klimaatneutrale samenleving. Een plan waarin ecologie en economie hand in hand gaan.

Jesse Klaver in gesprek

Meer weten?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.