Wij willen:

  • Halvering van de veestapel en perspectief voor de boeren;
  • Vliegveld Lelystad niet open;
  • De maximumsnelheid van 100 kilometer per uur behouden.

Stikstofcrisis

De stikstofcrisis is eigenlijk een natuurcrisis. Onze snelwegen, intensieve veehouderij en vliegvelden zorgen ervoor dat we tot de hoogste uitstoters ter wereld horen. Dit is een grote ramp voor onze natuur en slecht voor de gezondheid. We zijn inmiddels 80% van de insecten kwijt, de helft van de vogels en minder dan 1% van ons water is in goede staat. Ook overlijden we eerder door alle de luchtvervuiling.

Aanpak

Nederland is kampioen stikstofuitstoot. Op dit moment komt 45% van de stikstofuitstoot van de landbouw, met name door onze grote veestapel, die voor 75% voor de export is bestemd. Maar ook de industrie en de luchtvaart hebben er een aandeel in. De rechters hebben keer op keer bepaald dat de stikstofuitstoot in Nederland enorm omlaag moet. Het kabinet heeft een ingrijpend, maar noodzakelijk plan gepresenteerd om de stikstofuitstoot met 50% te verminderen in 2030. Alleen blijft de daadwerkelijke verandering nog altijd uit.

#meernatuurminderstikstof

Nadat het kabinet, en met name de VVD en het CDA, jaren lang hoopte dat het stikstofprobleem vanzelf weg zou gaan, is de woningnood groter dan ooit, ligt de natuur er slechter bij dan ooit en lopen investeringen in duurzame oplossingen gevaar. Doordat het kabinet niet eerder wilde ingrijpen zit het land nog steeds op slot. Het is goed dat het kabinet nu met de neus op de feiten is gedrukt. Nederland moet veranderen: échte oplossingen in alle relevante sectoren, meer en sterkere natuurgebieden, een goed verdienmodel voor circulaire/biologische landbouw en steun voor boeren die de overstap daarnaartoe willen maken. En er moet vervolgens vol ingezet worden op de bouw van betaalbare woningen en hernieuwbare energie, niet op harder rijden of meer vliegen.
 

Ons kamerlid Laura legt het uit Afspelen op YouTube