Wij willen:

  • Dat de vervuiler betaalt;
  • Internationale rechtvaardigheid;
  • Een burgerberaad van een gelote groep burgers die meepraat over de klimaatcrisis.

De vervuiler betaalt

Vanwege allerlei vrijstellingen betaalt de industrie relatief weinig voor haar CO2-uitstoot, terwijl huishoudens en MKB-bedrijven juist relatief veel betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat is niet eerlijk en moet anders. Daarom willen we de vrijstellingen voor de industrie schrappen en een CO2-belasting invoeren, maar ook fors investeren in bijvoorbeeld isolatie en woningcorporaties verplichten hun huizen te verduurzamen. De opbrengsten van de CO2-belasting voor de industrie gaan naar duurzame energie. Zo draagt de industrie eerlijk bij aan de verduurzaming van Nederland en zitten huishoudens niet in de kou.

Internationale rechtvaardigheid

Landen zoals Bangladesh hebben op dit moment al te maken met de gevolgen van klimaatverandering op verschillende manieren. Zo verzilt de kuststreek door de zeespiegelstijging waardoor landbouw onmogelijk wordt, komen er meer overstromingen voor, maar komen ook meer natuurlijke rampen voor zoals cyclonen. Tegelijkertijd zijn deze kwetsbare landen nauwelijks de oorzaak van klimaatverandering omdat ze heel weinig broeikasgassen uitstoten. GroenLinks wil dat Nederland haar eerlijke bijdrage levert aan het voorkomen van een klimaatcrisis zodat een nog ergere ramp voor deze landen voorkomen kan worden.

Burgerberaad

Duurzaamheid en democratie gaan daarom voor GroenLinks hand in hand. Voor een effectieve en inclusieve aanpak van de klimaatcrisis werken de nationale overheid, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners(coöperaties) samen. Iedere inwoner van Nederland krijgt stem in het aanpakken van de klimaatcrisis, onder andere door deel te nemen aan burgerberaden. Dit zijn door loting aangewezen groepen mensen.

Klimaatdemonstranten met leuzen

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang het laatste politieke nieuws in je inbox.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.