Rechtshulp niet privatiseren

De minister wil het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtshulp flink aanpassen. Een van de grootste veranderingen is dat een 'poortwachter' voortaan moet bepalen wie wel en wie niet recht heeft op een advocaat. Daarnaast wil de minister dat er 'rechtshulppakketen' komen die zullen worden aanbesteed. De partij die het het goedkoopst kan, mag zijn pakketten dan aanbieden. Beide voorstellen leiden tot een kwalitatieve uitholling van de rechtsbijstand. GroenLinks is hier tegen. Wij willen geen privatisering van onze rechtstaat. Het zal tot de race to the bottom leiden die we in zoveel andere geprivatiseerde sectoren al hebben gezien. 

Uit onderzoek blijkt bovendien dat het huidige systeem van rechtsbijstand goed functioneert. 

Informatievoorziening

We steunen de minister wel in zijn streven om onnodige rechtszaken te voorkomen. We zijn ook voor een betere informatievoorziening, zodat wie wil, zichzelf kan helpen. Maar voor wie dat niet wil of kan moet altijd betaalbare rechtshulp voorhanden zijn.