Moderne omroep

Media zijn van groot belang voor een democratische samenleving. Door het vertellen van verhalen houden media de maatschappij een kritische spiegel voor en leren we de complexe wereld om ons heen beter begrijpen. En niet onbelangrijk: we leren elkaar beter begrijpen. Maar ons goedwerkende Nederlandse mediabestel is geen vanzelfsprekendheid. GroenLinks wil een toekomstbestendige publieke omroep voor alle Nederlanders en baanzekerheid voor journalisten en programmamakers. We willen dat buitenlandse mediabedrijven ook een eerlijke bijdrage leveren aan ons mediabestel.

Kerntaak

Journalisten zijn onmisbaar in onze open democratie door het verslagleggen van feiten, onderzoeken van gebeurtenissen en het controleren van de macht. GroenLinks vindt een goedwerkend mediabestel daarom een basisvoorwaarde voor de democratie zowel op landelijk als regionaalniveau. De publieke omroep heeft daarbij een essentiële rol. Het huidige omroepbestel stamt echter nog uit de tijd van de verzuiling. GroenLinks wil een moderne publieke omroep. Niet alleen de omroepen moeten programma’s kunnen maken, ook onafhankelijke producenten moeten toegang hebben tot het omroepbestel. Journalisten moeten bovendien kunnen rekenen op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het aantal flex-contracten in de publieke omroep is te hoog.

Eerlijk speelveld

Het mediagedrag is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Voorheen bestond de keuze uit een tiental radio- en televisiezenders en een handvol kranten, tegenwoordig zijn daar sociale media, apps en streamingdiensten bijgekomen. ‘s Werelds grootste mediabedrijven maken bovendien zelf geen media. Zij verdienen aan het distribueren van andermans journalistieke of creatieve werk. We moeten ervoor waken dat het Nederlandse aanbod van kwaliteitsjournalistiek, documentaires en drama niet verschraalt omdat het geld in toenemende mate naar de distributeur vloeit, niet naar de maker.

Streamingplatforms lijken steeds meer op traditionele televisieaanbieders, maar vallen buiten de mediawet waardoor zij uitgezonderd zijn van bepaalde verplichtingen. Daardoor hoeven zij bijvoorbeeld minder te investeren in Nederlandstalige programma’s, series en films. GroenLinks wil dat streamingplatforms een eerlijke bijdrage leveren aan de bevordering van culturele verscheidenheid. In navolging van verschillende Europese en niet-Europese landen wil GroenLinks een streamingheffing invoeren.

Kerntaak

Nieuws, informatie, cultuur en educatie vormen de kerntaken van publieke omroepen. Daar moet voldoende geld voor zijn. De publieke omroep is verantwoordelijk voor voldoende diversiteit in de programmering. De producties van de publieke omroep zijn op internet gratis en zonder reclame toegankelijk.

Regionale en lokale omroepen

De regionale en lokale omroepen zijn belangrijk bij het controleren van de lokale en regionale democratie en voor de informatievoorziening in de regio. Ze zijn daarvoor nu te afhankelijk van provincies en gemeentes. Meer subsidies vanuit de landelijke overheid zal zorgen voor onafhankelijke omroepen. Het is van groot belang dat zowel regionaal als lokaal de journalistiek haar controlerende taak kan uitvoeren.