In het EU-verdrag staat dat Straatsburg de zetel is van het Europees Parlement. Daar moet het parlement twaalf zittingen per jaar houden. Maar de meeste vergaderingen van het parlement vinden al sinds jaar en dag plaats in Brussel. Daar kan het parlement zijn democratische taak beter vervullen. In Brussel huizen immers de Europese Commissie, die door het parlement gecontroleerd moet worden, de vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en de internationale pers. Met één zetel in Brussel zou het EP jaarlijks circa 150 miljoen euro en 20 duizend ton CO2-uitstoot besparen.

Europese Groenen nemen initiatief

Het Europees Parlement kan alleen weg uit Straatsburg als alle regeringen en nationale parlementen van de 28 EU-landen instemmen met een wijziging van het EU-verdrag. De Franse regering weigert dat. De andere Europese regeringen weigeren om Parijs onder druk te zetten. Het initiatief moet daarom vanuit het Europarlement zelf komen. Op voorstel van de Groene fractie, waar GroenLinks deel van uitmaakt, heeft het parlement eind 2013 besloten dat het gaat vechten voor het recht om z’n eigen zetel te kiezen. In dat geval zal het overgrote deel van de Europarlementariërs voor Brussel kiezen.

Den Haag ligt dwars

Helaas is de Nederlandse regering tegen elke verdragswijziging. De Tweede Kamer legt zich daar tot nu toe bij neer. Een motie van GroenLinks vóór een snelle verdragswijziging werd in 2013 door álle andere partijen in de Kamer verworpen.