Meer waar voor je geld

De EU geeft jaarlijks 135 miljard euro uit. Ter vergelijking: de nationale begrotingen van de 28 EU-landen bedragen samen zo'n 6500 miljard euro. De EU-begroting is dus relatief bescheiden, maar zou de burgers toch meer waar voor hun geld moeten bieden, vindt GroenLinks. Er gaat teveel subsidie naar grote landbouwbedrijven in plaats van naar milieuvriendelijke boeren. De EU blijft geld uitgeven aan overbodige projecten als kernfusie-onderzoek. Daarentegen investeert zij te weinig in de strijd tegen klimaatverandering en jeugdwerkloosheid.

Vanaf 2020 gaat de nieuwe meerjarenbegroting voor de EU in. De komende jaren onderhandelen EU-landen en het Europees Parlement over deze begroting. Een belangrijke kans om het beleid van de Europese Unie bij te sturen.

Europese belastingen op bedrijven

Nationale regeringen blokkeren telkens voorstellen om  de EU-begroting te moderniseren. Grofweg willen de noordelijke lidstaten zo min mogelijk contributie betalen, terwijl de zuidelijke en oostelijke zoveel mogelijk van de bestaande subsidies in stand willen houden. Het resultaat is keer op keer een lage begroting met weinig vernieuwing.

GroenLinks wil deze impasse doorbreken door de EU meer eigen inkomsten te geven. Door bijvoorbeeld Europese belastingen in te voeren op bedrijfswinsten, milieuverbruik en financiële transacties. Dan kan de contributie uit de nationale schatkisten omlaag. Dan kunnen regeringen  met het oog op de toekomst onderhandelen.