De crisis heeft een hoge sociale tol geëist. GroenLinks wil de werkloosheid en armoede tegengaan met groene investeringen die leiden tot duurzame werkgelegenheid. Iedereen in Europa moet kunnen rekenen op een sociaal vangnet in tijden van nood, een goede gezondheidszorg, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een pensioen waarvan je goed kunt leven.

Aan de Europese interne markt hebben we veel welvaart te danken, maar als het aan GroenLinks ligt wordt die markt voorzien van veel betere bescherming van werknemers. Om te voorkomen dat werkgevers concurreren ten koste sociale voorzieningen, zijn er Europese afspraken nodig over minimumlonen, een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting en belastingontwijking. GroenLinks wil de regels voor het vrij verkeer van werknemers aanpassen om ook voor arbeidsmigranten het recht op gelijk loon voor gelijk werk te garanderen.

GroenLinks stelt voor om het stabiliteits- en groeipact, dat zich veel richt op bezuinigen, te vervangen door een welvaarts- en duurzaamheidspact. In ons pact staan goede overheidsfinanciën, werkgelegenheid en duurzaamheid voorop. Zo sturen we economieën in de richting van een groene economie, hogere arbeidsparticipatie, goed onderwijs en minder ongelijkheid.