Kauthar Bouchallikht (Tweede Kamerlid): “In tijden dat mensen steeds moeilijker kunnen rondkomen en we het openbaar vervoer juist moeten promoten, is het verhogen van de ticketprijzen voor het OV tot wel 7% niet uit te leggen. Het kabinet kiest er wél voor om €1,2 miljard te besteden aan het verlagen van de accijnzen op benzine, maar doet niks voor de betaalbaarheid van het openbaar vervoer.”

Coronacrisis

Het openbaar vervoer biedt een oplossing voor de talloze crises waar ons land voor staat: de klimaatcrisis, de stikstofcrisis en de almaar groter wordende ongelijkheid. Toch is het afgelopen jaar gebleken dat het openbaar vervoer steeds meer aan het afbreken is. De coronacrisis heeft de sector in een permanente crisisstand gezet en het Planbureau Leefomgeving heeft onlangs laten zien dat de vervoersongelijkheid alleen maar toeneemt: in heel Nederland is de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen veruit het laagst met het openbaar vervoer.

Het is tijd voor een herwaardering – of zelfs opwaardering – van het openbaar vervoer.

Er is nog steeds geen adequaat financieel vangnet voor de OV-sector. Zij kampen nog steeds met de gevolgen van de coronacrisis en kunnen amper hun hoofd boven water houden. Nog altijd is de dienstregeling in Nederland nog ver van het niveau van voor de coronacrisis. De sector moet weer ruimte krijgen om te ademen en om te groeien.

Hoge energieprijzen

En ook het OV heeft te leiden onder de stijgende energieprijzen. Voor alleen al stad- en streekvervoer is de verwachting dat zij volgend jaar 180 miljoen euro extra kwijt zullen zijn aan de energiekosten. Voor veel sectoren worden er compensatieafspraken gemaakt. Maar voor het OV niet. GroenLinks wil voorkomen dat dit leidt tot nog meer afschaling van de dienstregeling. Daarom moet de staatssecretaris van GroenLinks met de openbaar vervoer bedrijven gaan praten over compensatie.

Toekomst van mobiliteit

De toekomst van ons mobiliteitsbeleid moet wat GroenLinks betreft duurzaam, gedeeld én betaalbaar zijn. Soms betekent dat een bus, soms een deelfiets en soms een andere innovatieve oplossing. Altijd gebaseerd op de brede welvaartsprincipes en het vergroten van de bereikbaarheid voor álle groepen in de samenleving. En hoewel het heel goed is dat er flink geïnvesteerd gaat worden in mobiliteitshubs waar verschillende vormen van openbaar - en deelvervoer samenkomen, moet de regering gaan onderzoeken hoe deelvervoer breed toegankelijk kan worden gemaakt; ook bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen, mensen met onregelmatige werktijden en mensen die buiten de stad wonen.