Dit zijn geen normale tijden. Het coronavirus houdt onze samenleving al anderhalf jaar in haar greep en helaas zijn we nog niet van het virus af. Nieuwe varianten van het virus geven nog meer onzekerheid en zorgen. Dat heeft enorme impact op de meest kwetsbaren in de samenleving, op onze publieke sector, op ons welzijn en op de economie. We missen menselijk contact en de bestaanszekerheid van veel mensen staat onder druk.

De coronastrategie schiet tekort, het kabinet is steeds te laat met ingrijpen en handelen. Dat zagen we bij de aanschaf van beschermingsmiddelen voor de zorg, bij het bron- en contactonderzoek dat tekort schoot, bij het testen dat te langzaam op gang kwam, bij de vaccinatiestrategie. Het kabinet beroept zich op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, terwijl een duidelijke visie ontbreekt. Er wordt onvoldoende vooruitgekeken. Goede voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat voorspelbaar overheidsbeleid, quarantainevergoedingen, veel vaker testen en een snelle vaccinatiecampagne, effectieve maatregelen zijn om het virus duurzaam in te dammen.

De coronacrisis laat ook de effecten zien van jarenlang neoliberaal beleid. Door marktwerking is de overheid de controle op de zorg kwijtgeraakt, is de zorgcapaciteit op de intensive care ondermaats en is de GGD uitgekleed. Dankzij de tomeloze inzet van onze zorgverleners werden alsnog veel patiënten geholpen. Alleen al daarom verdienen zij meer dan alleen applaus.

Inmiddels is het vaccineren op stoom, maar de dreiging van nieuwe varianten waarop het vaccin minder effectief is blijft. Van lockdown naar lockdown hobbelen is geen fijn vooruitzicht. Nederland snakt naar perspectief: hoe kunnen we duurzaam grip krijgen op het virus en toch onze vrijheden terugkrijgen? Dit zijn de plannen van GroenLinks waarmee we de schade aan ons welzijn en onze economie kunnen inperken.