Dit zijn geen normale tijden. Het coronavirus houdt onze samenleving al anderhalf jaar in haar greep en helaas zijn we nog niet van het virus af. De delta-variant van het virus is hardnekkig en geeft nog meer onzekerheid en zorgen. Dat heeft enorme impact op onze samenleving. Op de zorg, onze publieke sector, ons welzijn en op de economie.

De coronastrategie schiet tekort. Het kabinet is steeds te laat met ingrijpen en handelen. Het kabinet beroept zich op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, terwijl een duidelijke visie ontbreekt. Er wordt onvoldoende vooruitgekeken. Het versoepelen van de maatregelen in oktober 2021 was te snel en teveel tegelijkertijd. Tegen het advies van OMT in. Tegelijkertijd werd de testinfrastructuur voor de GGD’en en Testen voor Toegang afgeschaald, de steunpakketten afgebouwd en het coronatoegangsbewijs geïntroduceerd. Niet wetende welk effect dit zou hebben op de besmettingen of de druk op de zorg. Dit ad-hoc beleid van het kabinet zorgt ervoor dat het vertrouwen in de politiek afneemt en het draagvlak voor nieuwe maatregelen steeds verder slinkt. Terwijl het zo belangrijk is dat we samen corona bestrijden. Corona zal blijven, dus we moeten voorlopig leren leven met het virus. Maar wel op een manier zodat de zorg het aankan.

Het merendeel van de Nederlanders is het afgelopen jaar gevaccineerd (88,3%). De vaccins zijn erg effectief als het gaat om het tegengaan van ziekenhuisopnames. Maar we leren nu ook dat het effect van de vaccins terugvalt en dat ook gevaccineerde mensen anderen kunnen besmetten. In combinatie met het versneld loslaten van de 1,5 meter en andere basismaatregelen heeft dit als direct gevolg dat het aantal besmettingen sterk toeneemt. Daarom is het belangrijk dat het kabinet zo snel mogelijk de zorg opschaalt en haast maakt met de boosterprikken.

De coronacrisis laat de effecten zien van neoliberaal beleid. Door marktwerking is de overheid de controle op de zorg kwijtgeraakt, is de zorgcapaciteit op de intensive care ondermaats en is de GGD uitgekleed. Dankzij de tomeloze inzet van onze zorgverleners worden nog steeds heel veel patiënten geholpen. Alleen al daarom verdienen zij meer dan applaus.

Nieuws en artikelen

zorg.jpg
Nieuws Zorg

“Laat verpleegkundigen mee beslissen over opschaling zorg”

Laat zorgverleners meepraten over besluiten van hun werkgever die invloed hebben op hun werk. Bijvoorbeeld over de opschaling van als het aantal IC-bedden...

28 okt 2020

Lees meer
Testmateriaal voor covid-19
Nieuws COVID-19

Naar een coronastrategie die wel werkt

De coronastrategie van dit kabinet heeft niet gewerkt. De lakse houding die dit kabinet maandenlang liet zien, heeft ertoe geleid dat er veel te laat is...

15 okt 2020

Lees meer
Re-open Europe
Nieuws COVID-19

EU wil beter samenwerken bij bestrijden corona

EU-landen zijn het eens over het onderling afstemmen van de regels rond reisbeperkingen. Europarlementariër Kim van Sparrentak ziet dit als een stap in de goede...

13 okt 2020

Lees meer
covid19_afstand.jpg
Nieuws COVID-19

Waarom reageren we op het coronavirus zo anders dan op andere ziektes? - Jesse Klaver

Het oplopende aantal coronabesmettingen en opnames in ziekenhuizen drukken ons met de neus op de feiten. De maatregelen moeten helaas opnieuw aanscherpt worden...

05 okt 2020

Lees meer
zorg in het ziekenhuis
Nieuws COVID-19

Fundamentele verbouwing coronawet

De coronawet wordt totaal verbouwd. De volksvertegenwoordiging krijgt voortaan het laatste woord over de invoering van nieuwe coronaregels. De minister kan niet...

01 okt 2020

Lees meer
Een onderzoeker houdt een buisje vast met covid-19
Nieuws

We moeten meer en sneller testen - Jesse Klaver

We hebben een probleem. In maart waren we nog solidair in onze strijd tegen corona. Maar aan solidariteit moeten we elke dag blijven werken, anders verslapt het...

23 sep 2020

Lees meer
Een onderzoeker houdt een buisje vast met covid-19
Nieuws

Kabinet leert en anticipeert te weinig op ontwikkelingen corona

De overheid moet alles in het werk stellen om een nieuwe lockdown te voorkomen zodat iedereen zoveel mogelijk vrijheid kan behouden gedurende deze pandemie...

17 sep 2020

Lees meer
Re-open Europe
Nieuws

Europarlement wil afstemming corona-risicozones

Het Europees Parlement wil dat EU-landen intensiever samenwerken als het gaat om het aanpakken van corona. Zo moet er een Europese kleurcode voor risicogebieden...

17 sep 2020

Lees meer
Een groep kleine kinderen in de klas die leren schrijven, met een jongetje met geconcentreerde blik vooraan in beeld
Nieuws

Corona-crisis bevestigt belang van de leraar

Het is bewonderenswaardig hoe leraren flexibel insprongen op de corona-crisis. En alles op alles zetten om kinderen het onderwijs en de aandacht te geven die...

09 jul 2020 Lisa Westerveld

Lees meer