Het kabinet beroept zich keer op keer op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en schuift daarmee haar verantwoordelijkheid af. Maar eigen verantwoordelijkheid dat is lastig, want moesten die mondkapjes nu wel of niet op? En wat doe je als de testlocaties overbelast zijn en je daar niet terecht kan? Of als quarantaine een serieus financieel obstakel vormt?

Deze tweede lockdown raakt mensen kei- en keihard. Restaurants moeten dicht, studenten verliezen opnieuw hun horecabanen en theaters, die alleen kleine groepen binnen mogen laten, draaien weinig tot geen omzet. Deze mensen hebben op dit moment geen perspectief wanneer ze weer verder kunnen.

Wij staan voor een heldere en duidelijk visie ten opzichte van de corona aanpak. Zodat mensen weten waar ze aan toe zijn en wanneer we de maatregelen moeten opschroeven. Dit is de enige realistische manier om mensen weer perspectief te kunnen geven om te kijken naar de toekomst.

Steun voor getroffen sectoren

GroenLinks wil ook tijdens de tweede golf mensen en sectoren die het zwaar hebben financieel ondersteunen.

Dat doen we door in de Tweede Kamer voorstellen te doen voor extra steun voor sectoren die in de knel zitten. Zo wil GroenLinks een nieuw steunpakket voor het openbaar vervoer, transport en cultuur, een verlening van de NOW-regeling met vergoeding tot 90% gekoppeld aan afspraken over werkgarantie en een ruime vergoeding voor sportclubs voor het verliezen van inkomsten en compensatie van vaste lasten zoals huur.

Daarnaast willen we dat er zo snel mogelijk een quarantainevergoeding komt voor mensen voor wie het financieel niet mogelijk is om een of twee weken werk te missen. Bijvoorbeeld voor flexwerkers, zzp’ers of mensen met een 0 urencontract. Het is van groot belang dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt, maar het is ook de plicht van de overheid om dit voor iedereen mogelijk te maken.

GroenLinks wil daarnaast dat niemand zonder inkomen zit door Corona. Wij willen daarom een crisisinkomen. Iedereen die zijn baan verliest krijgt tot 1 juli minimaal 70% doorbetaald en zzp’ers, flexwerkers en mensen zonder recht op een werkeloosheidsuitkering krijgen een crisisinkomen van 1050 euro per maand.

Zo zorgen we ervoor dat niemand buiten spel staat.

Zorgen voor de zorg

Jarenlang is onze samenleving ingericht met winst en concurrentie als antwoord op alle problemen. Meer markt, minder overheid. Maar een crisis laat zien wat echt belangrijk is: onze gezondheid. Door de marktwerking zijn we de controle op de zorg verloren. En we hebben jarenlang de mensen die zorgen voor onze gezondheid te weinig gewaardeerd. We moeten zorgen voor de zorg. Door een bonus, door een salarisverhoging en door meer zeggenschap.

Maar ook voor patiënten moeten we de zorg beter inrichten. Nu de zorg weer overstroomt en er bedden te weinig zijn, is patiëntenspreiding van groot belang. Zodat je, waar je ook woont, altijd terecht kan in een ziekenhuis. Ook als alle ziekenhuizen in je eigen gemeente vol liggen. Nu moet het toch al overbelaste personeel zelf alle ziekenhuizen inde buurt bellen om te vragen of er plek ligt. Maar deze coronacrisis vraagt om regie van de overheid. Zodat niemand hoeft te vragen of er plek is, maar dat iemand regelt dat er plek is.

Jesse Klaver over het testbeleid - Buitenhof Afspelen op YouTube

Op naar een testsamenleving

Het virus is waarschijnlijk helaas nog wel even onder ons. En dat betekent dat we er zo goed mogelijk mee moeten leren leven. Dat kunnen we doen als we snel en op grote schaal testen. En daar blijkt een belangrijk knelpunt te zitten want de testcapacteit is te klein. Overal in Nederland moeten mensen te lang wachten op een test. Dit in tegenstelling tot landen om ons heen die wel in staat zijn om grootschalig en snel te testen.

Dit is belangrijk, want hoe meer we testen en isoleren, hoe minder het virus de kans krijgt om zich te verspreiden.

GroenLinks wil daarom dat er een regeringscommissaris voor Testen komt. Een onafhankelijke commissaris die boven de partijen staat en zich de komende maanden volledig kan concentreren op het testbeleid zodat we niet telkens achter de feiten aanlopen. Deze commissaris moet als taak krijgen de testcapaciteit zodanig op te schalen dat we een overcapaciteit in plaats van een ondercapaciteit krijgen. Ook willen we dat Nederland zo snel mogelijk op grote schaal sneltesten beschikbaar stelt. Om het virus nu effectief in te dammen en de maatregelen te kunnen verlichten zullen we over moeten gaan tot een testsamenleving. Een sneltest zou daarin beschikbaar moeten zijn voor iedereen, meerdere keren per week, zodat PCR-testen gereserveerd kunnen worden voor de vitale beroepen.

Jesse Klaver bij de campagneaftrap in Pakhuis de Zwijger

Ontvang updates

Meer weten over onze oplossingen voor corona?

Meld je aan voor mails van Jesse Klaver en GroenLinks. Geen spam, wel politieke updates.

Wil je weten hoe GroenLinks je persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacyverklaring.