De motie was in navolging van een eerdere aangenomen motie van de Senaatsfractie waarbij fractievoorzitter Paul Rosenmöller een onderzoek afdwong naar mogelijkheden voor duurzame versterking van de rechtsstaat.

"Iedereen in Nederland is het er inmiddels over eens dat we momenteel onvoldoende weten van de belangrijkste witwasrisico’s in Nederland. Deze kennis is noodzakelijk in de strijd tegen zware criminaliteit en de bescherming van onze rechtstaat", beklemtoont Kees Vendrik, financieel-woordvoerder van GroenLinks in de Eerste Kamer. "Het gaat om bergen witgewassen geld die uiteindelijk doorsijpelen naar de bovenwereld en de rechtstaat aantasten. Uit de National Risk Assessment Witwassen blijkt dat ons land op meerdere fronten een lage weerbaarheid kent tegen witwasrisico’s."

De GroenLinks-motie zorgt voor realistische en noodzakelijke stappen om onze onderzoeks- en opsporingscapaciteit te vergroten omdat meer kennis inzake witwaspraktijken gewenst is om risico’s te identificeren. Vendrik: "Tijdens de behandeling van het Pakket Belastingplan in de Eerste Kamer op 13 en 14 december zal GroenLinks dit dan ook opnieuw benadrukken."