De Albanese overheid heeft ingestemd met de opvang van hoogstens 4000 vluchtelingen. Farah Karimi bezocht afgelopen woensdag een opvanglocatie in Shengjin, Lezhe.

“De Albanese autoriteiten – zowel op nationaal als op lokaal niveau – hebben voorbeeldig leiderschap getoond bij het omgaan met deze humanitaire noodsituatie en zijn overeengekomen om tijdelijk tot 4.000 Afghanen onderdak te bieden”, zei Karimi. “Hoewel de nationale overheid geen evacuatie, onderdak, gezondheidszorg of onderwijsdiensten financiert, maken gemeenten lokale gezondheidsfaciliteiten toegankelijk voor de Afghaanse evacués en andere organisaties zijn bereid gevonden om aan andere behoeften te voldoen, waarbij ze blijk geven van een groot vermogen tot samenwerking en coördinatie tussen internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld.”

GroenLinks blijft zich hard maken voor een ruimhartig en humaan vluchtelingenbeleid. Daarbij speelt internationale samenwerking een sleutelrol.

Lees hier meer over het bezoek van Farah Karimi aan Albanië.