Eickhout: “Hiermee geven we een belangrijk signaal aan de Commissie. De komende jaren zijn cruciaal om de industrie echt te verduurzamen, door middel van elektrificatie. Hiervoor is echter een gigantische hoeveelheid duurzame energie nodig. De doelen daarvoor zijn nu nog te slap en misschien nog wel belangrijker: een echte groene strategie ontbreekt.”

“Bedrijven doen investeringen voor de lange termijn en veel bedrijven zitten nog maar één investeringsronde af van de klimaatdoelen voor 2030. Elke euro die vanaf nu wordt besteed moet er voor zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald. Als overheid moeten we daarom duidelijkheid bieden door zo snel mogelijk te bouwen aan een 100% hernieuwbaar energiesysteem. Zo weten bedrijven dat er voldoende energie is om te verduurzamen, waarbij wij als maatschappij mogen eisen dat zij hun uitstoot snel naar beneden brengen”, besluit Eickhout.

De brief is ondertekend door Europarlementariërs van de Groenen, sociaaldemocraten (S&D), liberalen (RENEW), christendemocraten (EVP) en de CEO’s van 22 grote Europese industriëlebedrijven. Lees de brief hier.