“Zeggenschap is voor mij als de basis om krachtig en kundig mijn werk als zorgprofessional te kunnen blijven doen. Vanuit zeggenschap ontstaan goede, krachtige en mooie ontwikkelingen waar de zorgprofessionals samen binnen hun vak mee verder kunnen en wat de zorgvrager maximaal ten goede zal gaan komen.”
Marita de Kleijne – Peters, verzorgende IG

“De geschiedenis laat zien dat zeggenschap voor verpleegkundigen en verzorgenden cruciaal is maar lastig te realiseren. Actieve betrokkenheid van verpleegkundigen bij het leiderschap in hun organisaties én onze stem laten horen in het maatschappelijk en politieke debat als opinieleider zijn daarbij onmisbaar. Schaarste van middelen en personeel dwingt ons tot lastige keuzes de komende decennia. Verantwoordelijkheid nemen bij het maken van die keuzes vanuit onze verpleegkundige expertise laat onze waarde zien voor de zorg.”
Pieterbas Lalleman, Lector verpleegkundig leiderschap bij Fontys Hogeschool en voorzitter Historisch College FNI bij V&VN.

“Zeggenschap voor verpleegkundigen en verzorgenden moet niet afhankelijk zijn van trends, actualiteiten en personen, het moet een (afgedwongen) standaard zijn, alleen dan kunnen we nu en in toekomst betaalbare én goede zorg blijven leveren!”
Silke Oosterveld, Voorzitter Verpleegkundig Advies Raad (VAR) en Verpleegkundig Specialist MANP traumatologie, Bravis Ziekenhuis

“Verdiend!! Dit wetvoorstel geeft een boost van erkenning aan de stem van de verzorgende en verpleegkundige beroepen in Nederland. Zij weten als geen ander vorm te geven aan zorg vanuit hun zo geliefde beroepsinhoud.” 
Ronald Touw, verpleegkundig specialist GGZ.

Dit wetsvoorstel biedt verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten de ruimte om hun expertise niet alleen aan individuele patiënten, maar ook aan het strategisch beleid van de organisatie ten goede te laten komen. Dat maakt organisaties steviger, het vak verpleegkundige sterker en de zorg voor patiënten beter. Laat het ook zo gebeuren!”
Jaap Kappert, V&VN bestuurder en Verpleegkundig Specialist verpleeghuiszorg.

"Als wetgeving in Nederland moet zorgen voor een eerlijke kans voor iedereen, dan wordt het hoog tijd dat dit ook geldt voor zeggenschap voor de grootste beroepsgroep in de zorg. Als VAR-voorzitter van een grote GGZ instelling ken ik als geen ander de muren waar we dagelijks tegenop lopen. Het is tijd om vanzelfsprekend te zijn, in plaats van vrijblijvend."
Johannes Osterloh, Verpleegkundig specialist ggz, Voorzitter VAR Parnassia Groep

“De verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in ons kanker gespecialiseerde ziekenhuis zijn trots op hun vak. In ons dagelijkse werk, dat steeds complexer en intensiever wordt, kunnen we goed meedenken over wat goed gaat en wat beter kan. We vinden het belangrijk dat waar het ons werk aangaat er niet over ons maar met ons wordt beslist.

Het onderwerp zeggenschap staat in het AVL al op de kaart. Door deze wet wordt onze kennis nog beter benut bij veranderingen en innovaties, met als doel om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Meer zeggenschap geeft meer uitdaging en werkplezier en zorgt voor behoud van personeel. Dit vraagt tegelijkertijd meer leiderschap van onze beroepsgroep. In het AVL is het Meerjarenprogramma Verpleegkundig Leiderschap opgezet om hierbij te ondersteunen.”
Samira Oosterloo, verpleegkundig specialist chirurgie darmkanker en voorzitter Verpleegkundige Adviesraad bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

“Florence heeft sinds twee jaar een Professionele Adviesraad en sinds begin dit jaar een Chief Nursing Officer. Als zorgprofessionals weten wij wat er speelt in de praktijk, en die praktijk is niet altijd zichtbaar voor beleidsmakers. Andersom is voor zorgprofessionals niet zichtbaar wat er speelt bij directie en bestuur. Door mee te beslissen vanuit onze professionele expertise en de praktijk komen die werelden dichter bij elkaar. Dan komt wat speelt in de praktijk, op de agenda bij de bestuurders en andersom.

Eén van de onderwerpen die door ons op de agenda is gezet, is de fysieke agressie waar onze collega’s in de zorg mee te maken hebben. Met de bestuurders maken we afspraken over hoe we medewerkers kunnen ondersteunen in dit soort moeilijke situaties. Ook komt het terugdringen van administratieve lasten vaak terug in de gesprekken. Vanuit de praktijk kunnen wij natuurlijk heel goed aangeven welke documenten of procedures overbodig zijn.” 
Cheryl Mostert, Chief Nursing Officer Florence

“Vanuit het verpleegkundig stafbestuur van OLVG hebben we, in augustus 2020, meegedacht met deze initiatiefwet voor meer zeggenschap en invloed van zorgverleners. We zijn dan ook heel erg blij en trots dat deze wet nu door de Tweede en Eerste Kamer is gekomen.

Door deze wet komt er meer zeggenschap en invloed van verpleegkundigen op de organisatie van de zorg, zodanig dat de verpleegkundigen beter in staat worden gesteld om goede zorg te kunnen leveren.

Je zorgt er op die manier voor dat verpleegkundigen mee kunnen denken wanneer er een grote (strategische) veranderingen aan komen, zoals anticiperen op de veranderende complexiteit van zorg. maar dat zij ook invloed hebben wanneer er ogenschijnlijke kleine veranderingen worden doorgevoerd die voor verpleegkundigen van grote invloed zijn.

Denk bijvoorbeeld aan; veranderingen in de manier waarop medicatie van de apotheek, via de verpleegkundige bij de patiënt komt, een nieuw protocol voor de isolatie zorg, de hoeveelheid nieuwe bedden of een andere verpleegkundige-patiënt norm. Dit zijn allemaal voorbeelden die je enerzijds kunt bekijken vanuit een bedrijfsmatige kant echter kan het perspectief van verpleegkundigen het verschil maken of het daadwerkelijk een succes wordt in de praktijk.

Wanneer het hebben van zeggenschap en invloed op dit soort keuzes vast ligt in een wet is het gemakkelijker om als verpleegkundige een plekje aan de beleidstafel te krijgen. Op die manier kan er voor de verpleegkundige beroepsgroep en daarmee voor de zorg in het algemeen echt verschil gemaakt worden.

Een van de adviezen die we vanuit het VSB OLVG hebben meegegeven was om de wet simpel te houden. Wanneer je vastlegt hoe deze zeggenschap precies georganiseerd moet worden stap je af van de kracht van ons vak, namelijk dat we in de gehele zorgketen aanwezig zijn. Waarbij invloed voor een wijkverpleegkundige op een hele andere manier goed kan werken dan voor een verpleegkundigen in de GGZ. We willen niet meer regels, wel meer zeggenschap.”
Sanne Hesp-Schutte, namens het verpleegkundig stafbestuur OLVG

“ We vinden het belangrijk dat waar het ons werk aangaat er niet over ons maar met ons wordt beslist.  ”

Zorgmedewerkers