Eickhout vindt Von der Leyen te mild over het falende Europese migratiebeleid. “Het is ongeloofwaardig om te zeggen dat je aan de kant van Afghanen in nood staat, als je tegelijkertijd zwijgend instemt met het totale gebrek aan bereidheid van de EU-landen om mensen in nood ruimhartig te hervestigen in de EU. Over de diepe rechtsstaatcrisis van onder andere Polen en Hongarije bleef het, ondanks ferme taal, onduidelijk wanneer de Commissie daadwerkelijk de benodigde stappen zet om EU-subsidies naar die landen te blokkeren.”

Von der Leyen kondigde een extra donatie van 200 miljoen doses vaccins aan voor landen buiten de EU. “Dat is te weinig om echt een verschil te maken in de gapende kloof in de toegang tot vaccins tussen arme en rijke landen. Ook werd er helaas niks gezegd over de noodzaak om intellectueel eigendom voor de ontwikkeling van vaccins vrij te geven”, besluit Eickhout.