Drie door de Europese Commissie voorgeselecteerde kandidaten presenteerden eerder, op 30 november, hun kandidatuur in een hoorzitting van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) van het Europarlement. Dit waren de Kroatische Terezija Gras, de Letse Aija Kalnaja en de Nederlandse Hans Leijtens. De LIBE-commissie sprak vervolgens de voorkeur uit voor Leijtens, waarna het Frontex-bestuur vandaag deze beslissing overnam. 

Strik is blij dat bij de besluitvorming naar het Europarlement is geluisterd: “Wat we nu meer dan ooit nodig hebben, is een Frontex-directeur die pal staat voor het respecteren van mensenrechten en die niet terugdeinst om operaties te stoppen als aan de grens mensen met geweld worden behandeld door grenswachten. Ook is volledige transparantie, inclusief toegang tot belangrijke documenten, cruciaal om het vertrouwen in Frontex te herstellen. Leijtens kwam op deze punten het sterkst uit de bus, helemaal in vergelijking met de andere twee kandidaten. Zo leidt Gras het Kroatische ministerie dat zich schuldig maakt aan het met geweld terugduwen van migranten en staat zij tevens bekend om het verdacht maken en intimideren van ngo’s en mensenrechtenverdedigers. Kalnaja bekleedde al een bestuursfunctie bij Frontex tijdens het bewind van Leggeri en heeft als huidig ad interim directeur geen cultuurverandering laten zien.”

Toch is Strik ook kritisch over het besluitvormingsproces. “We zijn een paar dagen geleden te weten gekomen dat het Europees Bureau voor Fraudebestrijding bezig is met een onderzoek naar Kalnaja. Hiervan is het Frontex-bestuur op 23 en 24 november al op de hoogte gesteld, maar deze belangrijke informatie hebben zij niet gedeeld met het Europarlement, ondanks diens formele rol in het besluitvormingsproces. Dat gebrek aan transparantie is onacceptabel en laat zien dat het EP nog steeds niet serieus genomen wordt door Frontex. Er is dus werk aan de winkel voor Leijtens. Ik heb er daarom in de LIBE-commissie op aangedrongen dat we de Europese Commissie en het Frontex-bestuur hierover op het matje roepen.” 

Strik vervolgt: “Er moet nog veel gebeuren om het vertrouwen in Frontex te herstellen. Ik verwacht van Leijtens dat hij ook echt de daad bij het woord voegt en de organisatorische en cultuurveranderingen brengt die zo hard nodig zijn. Daar zal ik in ieder geval scherp op toezien.”

Een meerderheid van de LIBE-commissie steunde het verzoek van Strik, en er zal naar verwachting in januari een hoorzitting met de Europese Commissie en het Frontex-bestuur opgezet worden om hen aan de tand te voelen over het gebrek aan transparantie richting het Europarlement in deze procedure.